JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Сервисирање и поправка трактора IMT и приколица У-1152/13МВ-1СА Сервисирање и поправка трактора IMT и приколица У-1152/13МВ-1СА

Filesize: 1.22 MB

У-1152 Конкурсна документација

У-1152 Позив за подношење понуда

У-1152 Обавештење о закљученом уговору (25.09.2013)

Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“ Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“

Filesize: 1.63 MB

У-1140-3ОГ Конкурсна документација

У-1140-3ОГ Позив за подношење понуда

У-1140-3ОГ Измене и допуне конкурсне документације

У-1140-3ОГ Обавештење о продужењу рока

У-1140 Измене и допуне конкурсне документације

У-1140 Одоговор по захтеву заинтересованог лица

У-1140 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У-1140 Обавештење о закљученом уговору (21.10.2013)

 

/*Пун назив јавне набавке:

Годишње сервисирање линијских штампача FUJITSU M3043 и PRINTRONIX P7215 за потребе ПД РБ „Колубара“д.о.о. У-1140/13МВ-3ОГ

Уградња стакла на машинама и возилима У-1107/13МВ-1СА Уградња стакла на машинама и возилима У-1107/13МВ-1СА

Filesize: 1.14 MB

У-1107-1СА Конкурсна документација

У-1107-1СА Позив за подношење понуда

У-1107-1СА Обавештење о закљученом уговору (24.09.2013)

Свичеви 281/13-503 Свичеви 281/13-503

Filesize: 13.71 MB

281-503 Конкурсна документација

281-503 Позив за подношење понуда

281-503 Измена и допуна конкурсне документације

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица - 1

281-503 Измена и допуна конкурсне документације

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношења понуда

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (27.08.2013)

281-503 Одоговор по захтеву заинтересованог лица (27.08.2013)

281-503 Обавештење о продужење рока за подношење понуда (02.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (29.08.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (10.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (16.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (16.09.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (26.09.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (03.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (03.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (04.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (07.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (10.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.10.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (14.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (15.10.2013)

281-503 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (17.10.2013)

281-503 Измене и допуне конкурсне документације (18.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (18.10.2013)

281-503 Одговор по захтеву заинтересованог лица (22.10.2013)

281-503 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (08.01.2014)

Резервни делови за телефонску централу 241/13-503 Резервни делови за телефонску централу 241/13-503

Filesize: 1.04 MB

241 Конкурсна документација

241 Позив за подношење понуда

241 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (18.09.2013)

Антивирусни софтвер - 1093/13МВ-503 - позив за подношење понуда Антивирусни софтвер - 1093/13МВ-503 - позив за подношење понуда

Filesize: 1.12 MB

1093 Конкурсна документација (19.6.2013)

АНТИВИРУС - коригована - 10.7.2013.

1093 Позив за подношење понуда - 25.7.2013.

1093 Обавештење о закљученом уговору (03.10.2013)

 

Поправка елемената машина за обраду метала У-030/13-1СA Поправка елемената машина за обраду метала У-030/13-1СA

Filesize: 1 MB

У-030-1СА Конкурсна документација

У-030-1СА Позив за подношење понуда

У-030-1СА Одговор по захтеву заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације

У-030-1СА Обавештење о обустави у поступку јавне набавке (05.09.2013)

Консултантске услуге из области јавних набавки У-1135/13МВ-3ОГ Консултантске услуге из области јавних набавки У-1135/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.42 MB

У-1135 Конкурсна документација

У-1135 Позив за подношење понуда

У-1135 Одлука о додели уговора

У-1135 Обавештење о закљученом уговору (22.07.2013)

Продаја индустријског отпада Продаја индустријског отпада

Filesize: 288.98 kB

Јавни позив за продају отпадног материјала

Средства за чишћење и одржавање возила 1097/13МВ-610 Средства за чишћење и одржавање возила 1097/13МВ-610

Filesize: 947.13 kB

1097-610 Конкурсна документација

1097-610 Измене и допуне конкурсна документација

1097-610 Обавештење о закљученом уговору (02.09.2013)

Уградња цирада на теретним возилима У-1120/13МВ-1СА Уградња цирада на теретним возилима У-1120/13МВ-1СА

Filesize: 771.43 kB

У-1120-1СА Конкурсна документација

У-1120-1СА Позив за подношење понуда

У-1120-1СА Обавештење о закљученом уговору (09.09.2013)

Манометри и мерна техника 1044/13МВ-609 Манометри и мерна техника 1044/13МВ-609

Filesize: 328.77 kB

1044-609 Конкурсна документација

Евро премијум БМБ-95 и Евро дизел 236/13-604 Евро премијум БМБ-95 и Евро дизел 236/13-604

Filesize: 3.94 MB

236-13-604 Конкурсна документација

236-13-604 Позив за подношење понуда

236-13-604 Одговор на захтев заинтересованог лица

236-13-604 Измене и допуне набавке

236-13-604 Измене и допуне КД 236-604

236-13-604 Обавештење о продужењу рока

236-13-604 Измене и допуне конкурсне документације

236-13-604 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

236-13-604 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (04.09.2013)

236-13-604 Одговор на захтев заинтересованог лица (04.10.2013)

 

Правни пословни информациони системи „Судска пракса“ и „Индок“ 1087/13МВ-503 Правни пословни информациони системи „Судска пракса“ и „Индок“ 1087/13МВ-503

Filesize: 986.66 kB

1087 Конкурсна документација

1087 Позив за подношење понуда

1087 Обавештење о закљученом уговору (29.10.2013)

Електронска правна база 1090/13МВ-503 Електронска правна база 1090/13МВ-503

Filesize: 678.53 kB

1090 Конкурсна документација

1090 Позив за подношење понуда

1090 Обавештење о закљученом уговору (19.11.2013)

Прехрамбени артикли, безалкохолни и алкохолни напици и сезонско воће 1089/13МВ-660 Прехрамбени артикли, безалкохолни и алкохолни напици и сезонско воће 1089/13МВ-660

Filesize: 1.05 MB

1089-660 Конкурсна документација

1089-660 Позив за подношење понуда

1089-660 Одговор на захтев заинтересованог лица

1089-660 Обавештење о закљученом уговору (12.08.2013)

Одржавање алфа сервера за потребе Сектора АОП У-1096/13МВ-3ОГ Одржавање алфа сервера за потребе Сектора АОП У-1096/13МВ-3ОГ

Filesize: 1.02 MB

У-1096-3ОГ Конкурсна документација

У-1096-3ОГ Позив за подношење понуда

У-1096-3ОГ Обавештење о закљученом уговору (04.09.2013)

Електро опрема за трачни транспортер - СУП - 2 Електро опрема за трачни транспортер - СУП - 2

Filesize: 313.52 kB

- Према спецификацији опреме и радова која је урађена на основу пројекта „Делта инжењеринг“

- 31110000 електро мотори

- 31321200 NN и SN каблови

- 31210000 електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту струјних кола

- 45311000 радови на постављењу електричних инсталација и електро монтажни радови

Набавке добара за реконструкцију и ревитализацију Трафо станице Зеоке III 35/5kV Набавке добара за реконструкцију и ревитализацију Трафо станице Зеоке III 35/5kV

Filesize: 297.95 kB

Адаптација Трафо станице Зеоке III 35/6kV, 2x8 MVA у SF6 техници која обухвата:
- Испоруку опреме,
- Демонтажу постојеће опреме,
- Монтажу нове опреме,
- Грађевинске радове за прилагођавање новој опреми,
- Испитивање и пуштање у рад,
- Пројекат изведеног стања.

31174000 – Трансформатори за напајање
45317200 – Електроинсталатерски радови на трансформаторима

Услуга вештачења Услуга вештачења

Filesize: 220.56 kB

Услуга Вештачења

Закуп - Ангазовање самоходних аутодизалица Закуп - Ангазовање самоходних аутодизалица

Filesize: 125.08 kB

Закуп - ангажовање самоходних аутодизалица, носивости од 25-35 t

Услуга одржавања возила из програма Citroen за 2013. У-1113/13МВ-3ОГ Услуга одржавања возила из програма Citroen за 2013. У-1113/13МВ-3ОГ

Filesize: 947.6 kB

У-1113 Конкурсна документација

У-1113 Обавештење о закљученом уговору (25.07.2013)

Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара У-1109/13МВ-2БН Сервисирање и еталонирање лабораторијских термометара У-1109/13МВ-2БН

Filesize: 500.31 kB

У-1109 Конкурсна документација

У-1109 Обавештење о закљученом уговору (05.09.2013)

Горива (БМБ и Дизел EN 590) Горива (БМБ и Дизел EN 590)

Filesize: 205.95 kB

 

Горива (БМБ и Дизел EN 590)

09132100,09134220 - (БМБ и Дизел EN 590)

 

Мазива и остали деривати нафте Мазива и остали деривати нафте

Filesize: 389.75 kB

Мазива и остали деривати нафте

09211000 – Уља за подмазивање и средства за подмазивање

- Објављивање измене претходнох обавештења за набавку мазива и осталих деривата нафте

Лежајеви и стезни прстенови Лежајеви и стезни прстенови

Filesize: 206.25 kB

 

Лежајеви и стезни прстенови

- Према постојећој пројектној документацији намењеној изради транспортера В=200

- 43640000 Делови машина за ископе

 

Набавка финансијске услуге кредитног задужења Набавка финансијске услуге кредитног задужења

Filesize: 293.63 kB

66113000 - Услуге одобравања кредита

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда је мај - јун 2013. године.

Оквирни датум закључења Уговора је јул 2013.

Додатне информације могу се добити у Привредном друштву РБ „Колубара" д.о.о. Лазаревац, Сектор за финансијско књиговодствене послове, Лазаревац,

Oсоба за контакт Љиљана Милошевић, дипл. ек. телефон +381 11 785-5225

e-mail: ljiljana.milosevic@rbkolubara.rs радним даном од 09 до 14 часова.

2. Претходно обавештење - Адаптација трафо станице "Сепарација" 2. Претходно обавештење - Адаптација трафо станице "Сепарација"

Filesize: 218.28 kB

Адаптација трафо станице „Сепарација“ 35/6 kV, 4x8 MVA у SF6 техници која обухвата:
• испоруку опреме
• демонтажу постојеће опреме
• монтажу нове опреме
• грађевинске радове за прилагођавање новој опреми
• испитивање и пуштање у рад
• пројекат изведеног стања

45232221- трансформаторска подстаница

1. Претходно обавештење - Редуктор копања 1. Претходно обавештење - Редуктор копања

Filesize: 213.89 kB

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Редуктор копања (1 комад)

• за ревитализацију ведричара ERS 1000/20 - десни излаз
• тип редуктора 8.32.30
• погонска снага Р=425кW
• прен. однос i=100,35
• улазни број обртаја n1=1470 ob/min

43640000 Делови машина за ископе

Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе

Filesize: 370.45 kB

Допунска одлука о расподели сушеног и сировог угља путем Јавног огласа Жалбе

за период 01.03. - 31.12.2013.год.

<< Start < Prev 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Next > End >>
Page 208 of 209