JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Резервни делови за теретна возила 4000/0407-2/2018 Резервни делови за теретна возила 4000/0407-2/2018

Filesize: 9.62 MB

0407-2 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0407-2 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

0407-2 Прва измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0407-2 Додатне информације или појашњења (30.04.2019.)

0407-2 Друга измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0407-2 Трећа измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0407-2 Додатне информације или појашњења (08.05.2019.)

0407-2 Четврта измена конкурсне документације (15.05.2019.)

 Полиуретански улошци 4000/0270/2018 Полиуретански улошци 4000/0270/2018

Filesize: 8.59 MB

0270 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0270 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

0270 Додатне информације или појашњења (30.04.2019.)

0270 Додатне информације или појашњења (09.05.2019.)

0270 Прва измена конкурсне документације (15.05.2019.)

0270 Додатне информације или појашњења (15.05.2019.)

0270 Друга измена конкурсне документације (17.05.2019.)

0270 Додатне информације или појашњења (17.05.2019.)

 Водоводни и канализациони материјал 4000/0456/2018 Водоводни и канализациони материјал 4000/0456/2018

Filesize: 2.85 MB

0456 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0456 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

0456 Додатне информације или појашњења (09.05.2019.)

 Набавка и изградња монтажног објекта од контејнера 1 комплет 4000/1236/2018 Набавка и изградња монтажног објекта од контејнера 1 комплет 4000/1236/2018

Filesize: 2.29 MB

1236 Конкурсна документација (19.04.2019.)

1236 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

1236 Додатне информације или појашњења (10.05.2019.)

 Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0772/2018 Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0772/2018

Filesize: 1.78 MB

0772 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0772 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Услуга преузимања и транспорта јонизационих извора зрачења 4000/0863/2018 Услуга преузимања и транспорта јонизационих извора зрачења 4000/0863/2018

Filesize: 1.8 MB

0863 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0863 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга преузимања и транспорта јонизационих извора зрачења ради њиховог безбедног збрињавања 4000/0863/2018

 Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовода 4000/0572/2019 Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовода 4000/0572/2019

Filesize: 2.05 MB

0572 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0572 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Поправка опреме путних прелаза станице Сушара 4000/0577/2018 Поправка опреме путних прелаза станице Сушара 4000/0577/2018

Filesize: 1.97 MB

0577 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0577 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 КОНТЕЈНЕРИ 4000/0485/2018 КОНТЕЈНЕРИ 4000/0485/2018

Filesize: 3.89 MB

0485 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0485 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

0485 Прва измена конкурсне документације (13.05.2019.)

0485 Додатне информације или појашњења (13.05.2019.)

 МАНОМЕТРИ и МЕРНА ТЕХНИКА 4000/0479/2018 МАНОМЕТРИ и МЕРНА ТЕХНИКА 4000/0479/2018

Filesize: 2.14 MB

0479 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0479 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Гумена црева и цеви 4000/0265/2018 Гумена црева и цеви 4000/0265/2018

Filesize: 10.47 MB

0265 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0265 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

0265 Прва измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0265 Додатне информације или појашњења (30.04.2019.)

0265 Друга измена конкурсне документације (03.05.2019.)

0265 Додатне информације или појашњења бр.2. (03.05.2019.)

0265 Додатне информације или појашњења (08.05.2019.)

0265 Додатне информације или појашњења (09.05.2019.)

0265 Додатне информације или појашњења (17.05.2019.)

 Брусни материјал 4000/0462/2018 Брусни материјал 4000/0462/2018

Filesize: 2.15 MB

0462 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0462 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Опрема и елементи за подмазивање 4000/0352/2018 Опрема и елементи за подмазивање 4000/0352/2018

Filesize: 5.99 MB

0352 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0352 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

0352 Додатне информације или појашњења (25.04.2019.)

0352 Прва измена конкурсне документације (09.05.2019.)

0352 Додатне информације или појашњења (09.05.2019.)

0352 Друга измена конкурсне документације (15.05.2019.)

0352 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (15.05.2019.)

0352 Додатне информације или појашњења (15.05.2019.)

 Резервни делови за теретна возила 4000/0407-1/2018 Резервни делови за теретна возила 4000/0407-1/2018

Filesize: 11.54 MB

0407-1 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0407-1 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

0407-1 Прва измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0407-1 Друга измена конкурсне документације (17.05.2019.)

0407-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (17.05.2019.)

0407-1 Додатне информације или појашњења (17.05.2019.)

 Цеви 4000/0239/2018 Цеви 4000/0239/2018

Filesize: 4.92 MB

0239 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0239 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

0239 Прва измена конкурсне документације (10.05.2019.)

0239 Додатне информације или појашњења (10.05.2019.)

0239 Друга измена конкурсне документације (15.05.2019.)

0239 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (15.05.2019.)

0239 Додатне информације или појашњења (15.05.2019.)

0239 Додатне информације или појашњења (17.05.2019.)

 Батерије за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0310/2018 Батерије за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0310/2018

Filesize: 2.88 MB

0310 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0310 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

 PVC TPE цеви и фитинзи 4000/0269/2018 PVC TPE цеви и фитинзи 4000/0269/2018

Filesize: 2.35 MB

0269 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0269 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

0269 Додатне информације или појашњења бр.1. (17.05.2019.)

 Асфалтирање коловоза на пружним прелазима у погону Железнички транспорт 4000/0967/2018 Асфалтирање коловоза на пружним прелазима у погону Железнички транспорт 4000/0967/2018

Filesize: 1.64 MB

0967 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0967 Позив за подношење понуде (18.04.2018.)

 Обука за обављање послова планирања 4000/0058/2018 Обука за обављање послова планирања 4000/0058/2018

Filesize: 2.79 MB

0058 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0058 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Обука за обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем алармних система и послова монтаже, пуштања у рад и одржавања алармних система 4000/0058/2018

0058 Одлука о обустави поступка (17.05.2019.)

Сервисирање,поправка, баждарење заштите на малоуљним ВН прекидачима 4000/0547/2018 Сервисирање,поправка, баждарење заштите на малоуљним ВН прекидачима 4000/0547/2018

Filesize: 1.84 MB

0547 Конкурсна докумнетација (18.04.2019.)

0547 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

„Сервисирање,поправка, баждарење заштите на малоуљним ВН прекидачима у ИС Зеоке. Сервисирање и поправка „ Бухолц „ релеа на трасформаторима 6/1 Kv, 1 Mw снаге“ 4000/0547/2018

 Сервисирање- поправка дизел мотора Ц15а на локомотивама 4000/0578/2018 Сервисирање- поправка дизел мотора Ц15а на локомотивама 4000/0578/2018

Filesize: 2.08 MB

0578 Конкурсна докумнетација (18.04.2019.)

0578 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање- поправка дизел мотора Ц15а на локомотивама серије 621. и дизел мотора Ц4.4 на ТМД 22КМ 4000/0578/2018

 Курс из области котрљајућих лежајева 4000/0041/2018 Курс из области котрљајућих лежајева 4000/0041/2018

Filesize: 3.49 MB

0041 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0041 Позив за подношење понуда (18.04.2019.)

0041 Прва измена конкурсне документације (23.04.2019.)

0041 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.04.2019.)

0041 Додатне информације или појашњења (23.04.2019.)

0041 Додатне информације или појашњења (24.04.2019.)

Поправка и сервисирање механизације 4000/0441-1/2019 Поправка и сервисирање механизације 4000/0441-1/2019

Filesize: 4.73 MB

0441-1 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0441-1 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање механизације - Поправка и сервисирање механизације из производног програма “CATERPILLAR” 4000/0441-1/2019

0441-1 Додатне информације или појашњења (07.05.2019.)

 Сервисирање система електронске заштите “HIRSCHMANN” 4000/0621/2019 Сервисирање система електронске заштите “HIRSCHMANN” 4000/0621/2019

Filesize: 2.36 MB

0621 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0621 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање система електронске заштите “HIRSCHMANN” на аутодизалицама и цевополагачима 4000/0621/2019

 Генерални ремонт сушаре за електро моторе S-100 4000/0089/2019 Генерални ремонт сушаре за електро моторе S-100 4000/0089/2019

Filesize: 2.32 MB

0089 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0089 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

 Лабораторијска испитивања (физичка,хемијска и механичка) природног камена 4000/1030/2019 Лабораторијска испитивања (физичка,хемијска и механичка) природног камена 4000/1030/2019

Filesize: 2.22 MB

1030 Конкурсна документација (18.04.2019.)

1030 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Лабораторијска испитивања (физичка,хемијска и механичка) природног камена за потребе израде техничке документције за објекте регулације реке Пештан II фаза 4000/1030/2019

 Сервисирање противпожарних врата погоњених мотором 4000/0994/2019 Сервисирање противпожарних врата погоњених мотором 4000/0994/2019

Filesize: 2.26 MB

0994 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0994 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

 Поправка машина за одржавање колосека „ROBEL“ 4000/0572/2018 Поправка машина за одржавање колосека „ROBEL“ 4000/0572/2018

Filesize: 2.05 MB

0572 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0572 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

 Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0311/2018 Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0311/2018

Filesize: 2.72 MB

0311 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0311 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

 Лабораторијска опрема и прибор 4000/0261/2018 Лабораторијска опрема и прибор 4000/0261/2018

Filesize: 13.28 MB

0261 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0261 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

0261 Прва измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0261 Додатне информације или појашњења (08.05.2019.)

0261 Друга измена конкурсне докумнетације (15.05.2019.)

0261 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (15.05.2019.)

0261 Додатне информације или појашњења (15.05.2019.)

0261 Трећа измена конкурсне документације (17.05.2019.)

0261 Додатне информације или појашњења (17.05.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 2 of 209