JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Сервисирање турбидиметрa, кондуктометара и оксиметра 4000/0783/2018 Сервисирање турбидиметрa, кондуктометара и оксиметра 4000/0783/2018

Filesize: 2.6 MB

0783 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0783 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

0783 Одлука о обустави поступка (19.03.2019.)

0783 Обавештење о обустави у отвореном поступку (26.03.2019.)

 Сервисирање и еталонирање апарата за елементарну анализу CHN и тест валидације 4000/1160/2018 Сервисирање и еталонирање апарата за елементарну анализу CHN и тест валидације 4000/1160/2018

Filesize: 2.59 MB

1160 Конкурсна документација (06.02.2019.)

1160 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

1160 Одлука о обустави поступка (26.03.2019.)

1160 Обавештење о обустави у отвореном поступку (26.03.2019.)

 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону 4000/0056/2019 Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону 4000/0056/2019

Filesize: 3.81 MB

0056 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0056 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Ангажовање вулканизера на текућем и сервисном одржавању на погону Тамнава Западно поље 4000/0056/2019

0056 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (13.03.2019.)

0056 Обавештење о закљученом уговору (01.04.2019.)

 Одржавање ватрогасних возила,опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0005/1/2018 Одржавање ватрогасних возила,опреме на возилу и преносних ватрогасних пумпи 4000/0005/1/2018

Filesize: 1.28 MB

0005-1 Одлука о додели уговора (06.02.2019.)

0005-1 Обавештење о закљученом уговору (14.03.2019.)

 Телекомуникациони каблови 4000/1154/2018 Телекомуникациони каблови 4000/1154/2018

Filesize: 5.92 MB

1154 Конкурсна документација (06.02.2019.)

1154 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

1154 Прва измена конкурсне документације (08.02.2019.)

1154 Додатне информације или појашњења бр.1.(08.02.2019.)

1154 Друга измена конкурсне документације (04.03.2019.)

1154 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (04.03.2019.)

1154 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.03.2019.)

1154 Одлука о додели уговора (19.04.2019.)

 Техничке хемикалије-натријум хипохлорит-жавелова вода 4000/0661/2019 Техничке хемикалије-натријум хипохлорит-жавелова вода 4000/0661/2019

Filesize: 916.93 kB

0661 Одлука о додели уговора (06.02.2019.)

0661 Обавештење о закљученом уговору (11.03.2019.)

 Атести за квалитет нафте и њених деривата 4000/0697/2018 Атести за квалитет нафте и њених деривата 4000/0697/2018

Filesize: 3.31 MB

0697 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0697 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

0697 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (13.03.2019.)

0697 Обавештење о закљученом уговору (22.04.2019.)

 Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану 4000/0355/1/2018 Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану 4000/0355/1/2018

Filesize: 3.16 MB

0355-1 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0355-1 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану- Арматура за црева за агресивне хемикалије 4000/0355/1/2018

0355-1 Одлука о додели уговора за отворени поступак (09.04.2019.)

0355-1 Обавештење о закљученом уговору (13.05.2019.)

 Аутодизалица 40-50 т 4000/0402/1/2018 Аутодизалица 40-50 т 4000/0402/1/2018

Filesize: 5.16 MB

0402-1 Конкурсна документација (05.02.2019.)

0402-1 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

0402-1 Додатне информације или појашњења (11.02.2019.)

0402-1 Прва измена конкурсне документације (05.03.2019.)

0402-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (05.03.2019.)

0402-1 Додатне информације или појашњења (05.03.2019.)

0402-1 Одлука о додели уговора отворени поступак (27.03.2019.)

0402-1 Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права (11.04.2019.)

 Средства за опремање пословног простора 4000/0130/2018 Средства за опремање пословног простора 4000/0130/2018

Filesize: 3.6 MB

0130 Конкурсна документација (05.02.2019.)

0130 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

0130 Одлука о додели уговора за партију број 1 (07.05.2019.)

0130 Одлука о додели уговора за партију број 2 (07.05.2019.)

 Набавка каблова за ПП инсталацију за објекат Очага 4000/1270/2018 Набавка каблова за ПП инсталацију за објекат Очага 4000/1270/2018

Filesize: 4.17 MB

1270 Конкурсна документација (05.02.2019.)

1270 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

1270 Прва измена конкурсне документације (04.03.2019.)

1270 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (04.03.2019.)

1270 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.03.2019.)

1270 Додатне информације или појашњења бр.2. (07.03.2019.)

1270 Одлука о додели уговора отворени поступак (09.05.2019.)

Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа 4000/0657/1/2018 Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа 4000/0657/1/2018

Filesize: 3.77 MB

0657-1 Конкурсна документација (05.02.2019.)

0657-1 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда урбанистичке и техничке документације за рад копа, инфраструктурне објекте и локације за организовано пресељење - Техничка контрола, пројектовање пута са северне стране копа – Израда хидролошке студије на реци Пљоштаници 4000/0657/1/2018

0657-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.02.2019.)

0657-1 Додатне информације или појашњења (19.02.2019.)

0657-1 Обавештење о закљученом уговору (27.02.2019.)

0657-1 Одлука о додели уговора (03.04.2019.)

 Једноделни канцеларијски контејнер 4000/0491/2018 Једноделни канцеларијски контејнер 4000/0491/2018

Filesize: 3.08 MB

0491 Конкурсна документација (05.02.2019.)

0491 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

0491 Одлука о додели уговора за отворени поступак (27.03.2019.)

 Јединица за екстракцију гасова код роботског заваривања 4000/1267/2018 Јединица за екстракцију гасова код роботског заваривања 4000/1267/2018

Filesize: 5 MB

1267 Конкурсна документација (05.02.2019.)

1267 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

1267 Прва измена конкурсне документације (13.02.2019.)

1267 Додатне информације или појашњења бр.1. (13.02.2019.)

1267 Друга измена конкурсне документације (21.02.2019.)

1267 Додатне информације или појашњења бр.2. (21.02.2019.)

1267 Одлука о додели уговора отворени посупак (04.04.2019.)

 Разводна постројења 4000/0312/2018 Разводна постројења 4000/0312/2018

Filesize: 2.49 MB

0312 Конкурсна документација (05.02.2019.)

0312 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

0312 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.03.2019.)

 Кокс 4000/1207/1/2018 Кокс 4000/1207/1/2018

Filesize: 883.84 kB

1207-1 Одлука о додели уговора (05.02.2019.)

1207-1 Обавештење о закљученом уговору (04.03.2019.)

 Осигурачи и навртке лежајева 4000/0337/2018 Осигурачи и навртке лежајева 4000/0337/2018

Filesize: 4.32 MB

0337 Конкурсна документација (05.02.2019.)

0337 Позив за подношење понуде (05.02.2019.)

0337 Прва измена конкурсне документације (28.02.2019.)

0337 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.02.2019.)

0337 Додатне информације или појашњења (28.02.2019.)

0337 Одлука о додели уговора (03.04.2019.)

 Поправка и баждарење момент кључева 4000/0796/2018 Поправка и баждарење момент кључева 4000/0796/2018

Filesize: 4.16 MB

0796 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0796 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0796 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (13.03.2019.)

0796 Обавештење о закљученом уговору (15.04.2019.)

 Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица 4000/0725/2018 Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица 4000/0725/2018

Filesize: 8.01 MB

0725 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0725 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица из производног програма "IMACO", "PM", "HIAB", "HYVA 4000/0725/2018

0725 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (26.03.2019.)

0725 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (26.03.2019.)

0725 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 3 (26.03.2019.)

0725 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (26.03.2019.)

0725 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (10.05.2019.)

0725 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (10.05.2019.)

0725 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (10.05.2019.)

0725 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (10.05.2019.)

 Штампани обрасци железница 4000/0111/2018 Штампани обрасци железница 4000/0111/2018

Filesize: 5.45 MB

0111 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0111 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0111 Прва измена конкурсне документације (06.02.2019.)

0111 Додатне информације или појашњења (06.02.2019.)

0111 Додатне информације или појашњења (20.02.2019.)

0111 Одлука о додели уговора отворени поступак (27.03.2019.)

 Варијатори и делови за варијаторе 4000/0424/2018 Варијатори и делови за варијаторе 4000/0424/2018

Filesize: 6.86 MB

0424 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0424 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0424 Прва измена конкурсне документације (14.02.2019.)

0424 Додатне информације или појашњења (14.02.2019.)

0424 Друга измена конкурсне документације (01.03.2019.)

0424 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (01.03.2019.)

0424 Додатне информације или појашњења (01.03.2019.)

0424 Одлука о додели уговора партија 2 (04.04.2019.)

0424 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (04.04.2019.)

0424 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (04.04.2019.)

0424 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (09.05.2019.)

0424 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (09.05.2019.)

Ровокопачка грана (рука) BACKHOES BH160 за радну машину tip Caterpillar Cat236D 4000/0364/1/2018 Ровокопачка грана (рука) BACKHOES BH160 за радну машину tip Caterpillar Cat236D 4000/0364/1/2018

Filesize: 3.06 MB

0364-1 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0364-1 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Ровокопачка грана (рука) BACKHOES BH160 за радну машину tip Caterpillar Cat236D - са две кашике ширине 400mm i 600 mm 4000/0364/1/2018

0364-1 Одлука о обустави отвореног поступка (26.03.2019.)

0364-1 Обавештење о обустави отвореног поступка (08.04.2019.)

 Простирке за апсорпцију уља 4000/1151/2018 Простирке за апсорпцију уља 4000/1151/2018

Filesize: 2.65 MB

1151 Конкурсна документација (04.02.2019.)

1151 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

1151 Одлука о обустави отвореног поступка (27.03.2019.)

1151 Обавештење о обустави поступка јавне набавке (01.04.2019.)

 Набавка мале пећи лакирнице 4000/1274/2018 Набавка мале пећи лакирнице 4000/1274/2018

Filesize: 3.32 MB

1274 Конкурсна документација (04.02.2019.)

1274 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

1274 Одлука о додели уговора (03.04.2019.)

1274 Обавештење о закљученом уговору (15.05.2019.)

 Услуге реатестације, испитивања и контроле машинских деловаи опреме 4000/0690/2018 Услуге реатестације, испитивања и контроле машинских деловаи опреме 4000/0690/2018

Filesize: 6.12 MB

0690 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0690 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0690 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 1 (11.03.2019.)

0690 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 2 (11.03.2019.)

0690 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 3 (11.03.2019.)

0690 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 4 (11.03.2019.)

0690 Обавештење о обустави јавне набавке партија 1 (20.03.2019.)

0690 Обавештење о обустави јавне набавке партија 2 (20.03.2019.)

0690 Обавештење о обустави јавне набавке партија 3 (20.03.2019.)

0690 Обавештење о обустави јавне набавке партија 4 (20.03.2019.)

 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора 4000/0556/2018 Поправка, ремонт и реконструкција енергетских трансформатора 4000/0556/2018

Filesize: 11.4 MB

0556 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0556 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0556 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (11.03.2019.)

0556 Одлука о обустави у отвореном поступку партија 1 (11.03.2019.)

0556 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (22.03.2019.)

0556 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (11.04.2019.)

 Поправка и сервисирање аутодизалица 4000/0716-1/2018 Поправка и сервисирање аутодизалица 4000/0716-1/2018

Filesize: 11.67 MB

0716-1 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0716-1 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0716-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 5 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (19.03.2019.)

0716-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 8 (19.03.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 6 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 7 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 8 (01.04.2019.)

0716-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (03.05.2019.)

0716-1 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (03.05.2019.)

0716-1 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (03.05.2019.)

 Сервисирање калориметара и тест валидације С 5000 4000/0776/2018 Сервисирање калориметара и тест валидације С 5000 4000/0776/2018

Filesize: 3.74 MB

0776 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0776 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0776 Одлука о додели уговора отворени поступак (19.03.2019.)

0776 Обавештење о закљученм уговору (15.05.2019.)

 Сервис и одржавање компресора 4000/0532-3/2018 Сервис и одржавање компресора 4000/0532-3/2018

Filesize: 5.01 MB

0532-3 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0532-3 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

0532-3 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (19.03.2019.)

0532-3 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (19.03.2019.)

0532-3 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (16.04.2019.)

0532-3 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (24.04.2019.)

 Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор 4000/0585/2018 Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор 4000/0585/2018

Filesize: 3.07 MB

0585 Конкурсна документација (04.02.2019.)

0585 Позив за подношење понуде (04.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка опреме за контролу и покретање дизел локомотива, електронски регулатор RV 06 4000/0585/2018

0585 Одлука о додели уговора отворени поступак (11.04.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 9 of 209