JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Уређаји за топло прање 4000/0459/1/2018 Уређаји за топло прање 4000/0459/1/2018

Filesize: 3.34 MB

0459-1 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0459-1 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0459-1 Одлука о додели уговора за отворени поступак па партију 1 (15.05.2019.)

0459-1 Одлука о додели уговора за отворени поступак па партију 2 (15.05.2019.)

 Сендвич панели - зидни 4000/1281/2018 Сендвич панели - зидни 4000/1281/2018

Filesize: 2.16 MB

1281 Конкурсна документација (25.02.2019.)

1281 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

1281 Одлука о додели уговора отворени поступак (10.04.2019.)

 Разне врсте жица 4000/0244/2018 Разне врсте жица 4000/0244/2018

Filesize: 2.64 MB

0244 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0244 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0244 Одлука о додели уговора за отворени поступак (22.04.2019.)

 Браварија,окови и катанци 4000/0458/2018 Браварија,окови и катанци 4000/0458/2018

Filesize: 9.24 MB

0458 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0458 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0458 Прва измена конкурсне документације (14.03.2019.)

0458 Додатне информације или појашњења (14.03.2019.)

0458 Друга измена конкурсне документације (14.03.2019.)

0458 Додатне информације или појашњења (14.03.2019.)

0458 Трећа измена конкурсне документације (18.03.2019.)

0458 Додатне информације или појашњења (18.03.2019.)

0458 Четврта измена конкурсне документације (22.03.2019.)

0458 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (22.03.2019.)

0458 Додатне информације или појашњења (22.03.2019.)

0458 Одлука о додели уговора отворени поступак (30.04.2019.)

 Материјал за грејање 4000/0116-1/2018 Материјал за грејање 4000/0116-1/2018

Filesize: 4.7 MB

0116-1 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0116-1 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0116-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (12.04.2019.)

0116-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (12.04.2019.)

0116-1 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (12.04.2019.)

0116-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (12.04.2019.)

0116-1 Обавештење о обустави поступка (24.04.2019.)

 Траке за манипулацију терета 4000/0468/2018 Траке за манипулацију терета 4000/0468/2018

Filesize: 14.37 MB

0468 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0468 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0468 Прва измена конкурсне документације (28.02.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (28.02.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (04.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (04.03.2019.)

0468 Друга измена конкурсне документације (14.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (14.03.2019.)

0468 Трећа измена конкурсне документације (19.03.2019.)

0468 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (19.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (19.03.2019.)

0468 Чеврта измена конкурсне документације (21.03.2019.)

0468 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (21.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (21.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (21.03.2019.)

0468 Пета измена конкурсне документације (27.03.2019.)

0468 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (27.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (27.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (27.03.2019.)

0468 Шеста измена конкурсне документације (28.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (28.03.2019.)

0468 Додатне информације или појашњења (28.03.2019.)

 Прстенови, обујмице и стезаљке 4000/0331/2018 Прстенови, обујмице и стезаљке 4000/0331/2018

Filesize: 3 MB

0331 Конкурсна документација (25.02.2019.)

0331 Позив за подношење понуде (25.02.2019.)

0331 Одлука о обустави отвореног поступка (10.04.2019.)

0331 Обавештење о обустави поступка (15.04.2019.)

 Лимарско фарбарске услуге за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0587/2018 Лимарско фарбарске услуге за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0587/2018

Filesize: 5.94 MB

0587 Конкурсна документација (22.02.2019.)

0587 Позив за подношење понуде (22.02.2019.)

0587 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (22.02.2019.)

0587 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (22.02.2019.)

0587 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (03.04.2019.)

0587 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (03.04.2019.)

 Одржавање специфичне рачунарске и серверске опреме ЈНО/4000/0002/1/2018 Одржавање специфичне рачунарске и серверске опреме ЈНО/4000/0002/1/2018

Filesize: 3.25 MB

0002-1 Конкурсна документација (18.02.2019.)

0002-1 Позив за подношење понуде (18.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање специфичне рачунарске и серверске опреме - Сервис сервера за пословне апликације ЈНО/4000/0002/1/2018

0002-1 Одлука о додели уговора (05.04.2019.)

 Софтвери и лиценце 4000/0084/2018 Софтвери и лиценце 4000/0084/2018

Filesize: 14.81 MB

0084 Конкурсна документација (18.02.2019.)

0084 Позив за подношење понуде (18.02.2019.)

0084 Прва измена конкурсне документације (25.02.2019.)

0084 Додатне информације или појашњења бр.1. (25.02.2019.)

0084 Друга измена конкурсне документације (11.03.2019.)

0084 Додатне информације или појашњења бр.2. (11.03.2019.)

0084 Додатне информације или појашњења бр.3. (18.03.2019.)

0084 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (11.04.2019.)

0084 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 6 (11.04.2019.)

0084 Одлука о обустави поступка партија 2 (11.04.2019.)

0084 Одлука о обустави поступка партија 3 (11.04.2019.)

0084 Одлука о обустави поступка партија 5 (11.04.2019.)

0084 Одлука о обустави поступка партија 8 (11.04.2019.)

0084 Одлука о додели уговора партија 7 (12.04.2019.)

0084 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (12.04.2019.)

0084 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (30.04.2019.)

0084 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (30.04.2019.)

0084 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 4 (30.04.2019.)

0084 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 5 (30.04.2019.)

0084 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 8 (30.04.2019.)

0084 Обавештење о закљученом уговору (13.05.2019.)

Израда  пројектне документације и техничка контрола пројектне документације 4000/0649-2/2018 Израда пројектне документације и техничка контрола пројектне документације 4000/0649-2/2018

Filesize: 3.42 MB

0649-2 Конкурсна документација (18.02.2019.)

0649-2 Позив за подношење понуде (18.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда  пројектне документације и техничка контрола пројектне документације за Дробилану - Израда Елабората о зонама опасности са проценом ризика од експлозије за постројење за припрему угља – Дробилана 4000/0649-2/2018

0649-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (17.04.2019.)

 Набавка машинске опреме и репроматеријала за СУ2' и СУ3' 4000/0832/2017 трећи део Набавка машинске опреме и репроматеријала за СУ2' и СУ3' 4000/0832/2017 трећи део

Filesize: 6.49 MB

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 2 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 7 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 10 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 11 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 15 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 19 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 20 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 21 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 22 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 23 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 24 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 25 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 26 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о закљученом уговору партија 29 (14.02.2019.)

0832 Обавештење о обустави јавне набавке (18.04.2019.)

 Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0519/2018 Услуга сервисирања отпрашивача тип DF04-16 Donaldson 4000/0519/2018

Filesize: 3.01 MB

0519 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0519 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

0519 Одлука о додели уговора отворени поступак (01.04.2019.)

 Техничке хемикалије-натријум хидроксид 4000/0260-4/2018 Техничке хемикалије-натријум хидроксид 4000/0260-4/2018

Filesize: 2.79 MB

0260-4 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0260-4 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

0260-4 Одлука о додели уговора отворени поступак (04.04.2019.)

 Aпарати за заваривање 4000/0439/2018 Aпарати за заваривање 4000/0439/2018

Filesize: 6.08 MB

0439 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0439 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

0439 Прва измена конкурсне документације (26.02.2019.)

0439 Друга измена конкурсне документације (08.03.2019.)

0439 Додатне информације или појашњења (08.03.2019.)

0439 Додатне информације или појашњења (12.03.2019.)

 Резервни делови гарнитура за бушење - резервни делови за бушаћу гарнитуру БГ-1 4000/0434/1/2018 Резервни делови гарнитура за бушење - резервни делови за бушаћу гарнитуру БГ-1 4000/0434/1/2018

Filesize: 5.05 MB

0434-1 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0434-1 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Резервни делови гарнитура за бушење - резервни делови за бушаћу гарнитуру БГ-1, конвенционални метод бушења 4000/0434/1/2018

0434-1 Прва измена конкурсне документације (04.03.2019.)

0434-1 Додатне информације или појашњења (04.03.2019.)

0434-1 Одлука о обустави отвореног поступка (15.04.2019.)

0434-1 Обавештење о обустави отвореног поступка (03.05.2019.)

 Покретна блиндирана трафостаница 4000/0292/2018 Покретна блиндирана трафостаница 4000/0292/2018

Filesize: 5.63 MB

0292 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0292 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

0292 Прва измена конкурсне документације (12.03.2019.)

0292 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (12.03.2019.)

0292 Додатне информације или појашњења бр.1. (12.03.2019.)

0292 Друга измена конкурсне документације (14.03.2019.)

0292 Додатне информације или појашњења бр.2. (14.03.2019.)

0292 Додатне информације или појашњења бр.3. (19.03.2019.)

 Дизел компресор 4000/0345/1/2018 Дизел компресор 4000/0345/1/2018

Filesize: 3.9 MB

0345-1 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0345-1 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

0345-1 Прва измена конкурсне документације (12.03.2019.)

0345-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (12.03.2019.)

0345-1 Додатне информације или појашњења (12.03.2019.)

0345-4 Додатне информације или појашњења (18.03.2019.)

 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-5/2018 Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови 4000/0826-5/2018

Filesize: 4.58 MB

0826-5 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0826-5 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Техничке контроле пројектне документације за потребе ОЦ Површински копови, Техничка контрола Техничког рударског пројекта проширења ТС Зеоке 3 4000/0826-5/2018

0826-5 Одлука о обустави отвореног поступка (11.04.2019.)

0826-5 Обавештење о обустави отвореног поступка јавне набавке (23.04.2019.)

 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2/2018 други део Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2/2018 други део

Filesize: 11.02 MB

0887-2 Прва измена конкурсне документације (14.02.2019.)

0887-2 Додатне информације или појашњења (14.02.2019.)

0887-2 Друга измена конкурсне документације (28.02.2019.)

0887-2 Додатне информације или појашњења (28.02.2019.)

0887-2 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (26.03.2019.)

0887-2 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (26.03.2019.)

0887-2 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (09.04.2019.)

0887-2 Обавештење о закљученом уговору (09.05.2019.)

 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2/2018 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2/2018

Filesize: 3.17 MB

0887-2 Конкурсна документација (14.02.2019.)

0887-2 Позив за подношење понуде (14.02.2019.)

 Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0780/2018 Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0780/2018

Filesize: 4.1 MB

0780 Конкурсна документација (12.02.2019.)

0780 Позив за подношење понуде (12.02.2019.)

0780 Прва измена конкурсне документације (11.03.2019.)

0780 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (11.03.2019.)

0780 Додатне информације или појашњења (11.03.2019.)

0780 Одлука о додели уговора отворени поступак (24.04.2019.)

 Техничка контрола Допунског рударског пројекта ПК Тамнава Западно поље 4000/1257/2018 Техничка контрола Допунског рударског пројекта ПК Тамнава Западно поље 4000/1257/2018

Filesize: 6.22 MB

1257 Конкурсна документација (12.02.2019.)

1257 Позив за подношење понуде (12.02.2019.)

1257 Додатне информације или појашњења (12.03.2019.)

1257 Прва измена конкурсне документације (12.03.2019.)

1257 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (12.03.2019.)

1257 Додатне информације или појашњења (18.03.2019.)

Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења 4000/0908/2018 Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења 4000/0908/2018

Filesize: 2.86 MB

0908 Конкурсна документација (12.02.2019.)

0908 Позив за подношење понуде (12.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Лична дозиметријска контрола лица запослених у зони јонизујућег зрачења и периодично очитавање личних дозиметара 4000/0908/2018

0908 Одлука о додели уговора отворени поступак (30.04.2019.)

 Периодична контрола извора јонизујућег зрачења и мерење дозе јонизујућег зрачења 4000/0773/2018 Периодична контрола извора јонизујућег зрачења и мерење дозе јонизујућег зрачења 4000/0773/2018

Filesize: 2.75 MB

0773 Конкурсна документација (12.02.2019.)

0773 Позив за подношење понуде (12.02.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Периодична контрола извора јонизујућег зрачења и мерење дозе јонизујућег зрачења у радној средини 4000/0773/2018

0773 Одлука о додели уговора отворени поступак (24.04.2019.)

 Реконструкција и санација спортског терена са вештачком травом 4000/1255/2018 Реконструкција и санација спортског терена са вештачком травом 4000/1255/2018

Filesize: 3.6 MB

1255 Конкурсна документација (11.02.2019.)

1255 Позив за подношење понуде (11.02.2019.)

1255 Додатне информације или појашњења (28.02.2019.)

1255 Одлука о додели уговора (27.03.2019.)

1255 Обавештење о закљученом уговору (10.05.2019.)

 Кран за лакирницу 4000/0446/2018 Кран за лакирницу 4000/0446/2018

Filesize: 3.4 MB

0446 Конкурсна документација (11.02.2019.)

0446 Позив за подношење понуде (11.02.2019.)

0446 Одлука о додели уговора отворени поступак (10.05.2019.)

 РУЧНИ АЛАТ 4000/0426-1/2017 трећи део РУЧНИ АЛАТ 4000/0426-1/2017 трећи део

Filesize: 10.14 MB

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 1 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 3 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 4 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 5 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 6 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 8 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о додели уговора за партију 9 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (08.02.2019.)

0426-1 Одлука о обустави отвореног поступка партија 7 (08.02.2019.)

0426-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 2 (27.02.2019)

0426-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 7 (27.02.2019)

0426-1 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 3 (02.04.2019.)

0426-1 Обавештење о закљученом уговору партија 1 (25.04.2019.)

0426-1 Обавештење о закљученом уговору партија 3 (25.04.2019.)

0426-1 Обавештење о закљученом уговору партија 4 (25.04.2019.)

0426-1 Обавештење о закљученом уговору партија 5 (25.04.2019.)

0426-1 Обавештење о закљученом уговору партија 6 (25.04.2019.)

0426-1 Обавештење о закљученом уговору партија 8 (25.04.2019.)

0426-1 Обавештење о закљученом уговору партија 9 (25.04.2019.)

 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0129/2018 Спортска опрема и спортски реквизити 4000/0129/2018

Filesize: 4.12 MB

0129 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0129 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

0129 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (28.03.2019.)

0129 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (28.03.2019.)

0129 Обавештење о обустави поступка партија 1 (15.04.2019.)

0129 Обавештење о обустави поступка партија 2 (15.04.2019.)

 Универзална аутодијагностика 4000/0474/2018 Универзална аутодијагностика 4000/0474/2018

Filesize: 4.6 MB

0474 Конкурсна документација (06.02.2019.)

0474 Позив за подношење понуде (06.02.2019.)

0474 Прва измена конкурсне документације (04.03.2019.)

0474 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (04.03.2019.)

0474 Додатне информације или појашњења (04.03.2019.)

0474 Одлука о обустави отвореног поступка (26.03.2019.)

0474 Обавештење о обустави отвореног поступка (03.04.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 209