JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Хемијска чишћења 4000/0876/2018 Хемијска чишћења 4000/0876/2018

Filesize: 1.98 MB

0876 Конкурсна документација (25.03.2019.)

0876 Позив за подношење понуде (25.03.2019.)

 Заптивачи за АТК 4000/1249/2018 Заптивачи за АТК 4000/1249/2018

Filesize: 2.25 MB

1249 Конкурсна документација (25.03.2019.)

1249 Позив за подншење понуде (25.03.2019.)

 Испитивање материјала са и без разарања од стране акредитоване лабораторије 4000/0694/2018 Испитивање материјала са и без разарања од стране акредитоване лабораторије 4000/0694/2018

Filesize: 2.43 MB

0694 Конкурсна документација (25.03.2019.)

0694 Позив за подношење понуде (25.03.2019.)

0694 Одлука о додели уговора (17.05.2019.)

 Анализа вода 4000/0804-2/2018 Анализа вода 4000/0804-2/2018

Filesize: 1.9 MB

0804-2 Конкурсна документација (22.03.2019.)

0804-2 Позив за подношење понуде (22.03.2019.)

 Лежајеви и хилзне, нав и ос. – Машинци Лежајеви и чауре 4000/0201/2016 четврти део Лежајеви и хилзне, нав и ос. – Машинци Лежајеви и чауре 4000/0201/2016 четврти део

Filesize: 10.42 MB

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 12 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 13 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 14 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 15 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 17 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 18 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 19 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 20 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 21 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 22 (15.03.2019.)

 Лежајеви и хилзне, нав и ос. – Машинци Лежајеви и чауре 4000/0201/2016 трећи део Лежајеви и хилзне, нав и ос. – Машинци Лежајеви и чауре 4000/0201/2016 трећи део

Filesize: 12.45 MB

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 1 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 2 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 4 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 5 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 6 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 7 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 8 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 9 (15.03.2019.)

0201 Одлука о закључењу оквирног споразума партија 10 (15.03.2019.)

 Јави позив за продају индустријског отпада путем достаљања затворених понуда E-04.04-138503-1-1 Јави позив за продају индустријског отпада путем достаљања затворених понуда E-04.04-138503-1-1

Filesize: 4.25 MB

Јави позив за продају индустријског отпада путем достаљања затворених понуда E-04.04-138503-1-1

Одлука о избору најповољније понуде за партије 1,2,3 и 9 путем подношења затворених понуда за продају индустријског отпада

Одлука о обустави поступка за партије 4,5,6,7,8,10 и 11 путем подношења затворених понуда за продају индустријског отпада

 Стакло и остали изолациони материјал 4000/0247/2018 Стакло и остали изолациони материјал 4000/0247/2018

Filesize: 14.57 MB

0247 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0247 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

0247 Прва измена конкурсне документације (21.03.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (21.03.2019.)

0247 Друга измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (09.04.2019.)

0247 Трећа измена конкурсне документације (11.04.2019.)

0247 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (11.04.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (11.04.2019.)

0247 Четврта измена конкурсне докумнетације (16.04.2019.)

0247 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.04.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (16.04.2019.)

0247 Пета измена конкурсне докумнетације (16.04.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (16.04.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (19.04.2019.)

0247 Шеста измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0247 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (30.04.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (30.04.2019.)

0247 Седма измена конкурсне документације (03.05.2019.)

0247 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (03.05.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (03.05.2019.)

0247 Осма измена конкурсне документације (03.05.2019.)

0247 Додатне информације или појашњења (03.05.2019.)

 ПВЦ фолије, кесе, корпе, зогери и сунђери 4000/0120/2018 ПВЦ фолије, кесе, корпе, зогери и сунђери 4000/0120/2018

Filesize: 1.86 MB

0120 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0120 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

 Високонапонски прекидачи и растављачи 4000/0279/2018 Високонапонски прекидачи и растављачи 4000/0279/2018

Filesize: 9.07 MB

0279 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0279 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

0279 Прва измена конкурсне документације (19.03.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.1. (19.03.2019.)

0279 Друга измена конкурсне документације (20.03.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.2. (20.03.2019.)

0279 Трећа измена конкурсне документације (27.03.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.3. (27.03.2019.)

0279 Четврта измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.4. (01.04.2019.)

0279 Пета измена конкурсне докумнетације (04.04.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

0279 Шеста измена конкурсне документације (08.04.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.6. (08.04.2019.)

0279 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.04.2019.)

0279 Седма измена конкурсне документације (11.04.2019.)

0279 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (11.04.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.7. (11.04.2019.)

0279 Додатне информације или појашњења бр.8. (19.04.2019.)

 „Консултантске услуге за увођење нове верзије стандарда ISO 45001:2018“ 4000/0007/2019 „Консултантске услуге за увођење нове верзије стандарда ISO 45001:2018“ 4000/0007/2019

Filesize: 2.91 MB

0007 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0007 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

0007 Одлука о додели уговора (07.05.2019.)

 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0729/2019 Услуга сервисирања плазма уређаја за сечење OMNIKUT- 4000 и гасне резачице ESAB 4000/0729/2019

Filesize: 3.32 MB

0729 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0729 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

0729 Одлука о додели уговора партија 2 (03.05.2019.)

0729 Одлука о обустави поступка партија 1 (03.05.2019.)

 Електро делови за помоћну механизацију 4000/0511/2018 Електро делови за помоћну механизацију 4000/0511/2018

Filesize: 9.14 MB

0511 Конкурсна документација (14.03.2019.)

0511 Позив за подношење понуде (14.03.2019.)

0511 Додатне информације или појашњења бр.1 (27.03.2019.)

0511 Прва измена конкурсне документације (10.04.2019.)

0511 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (10.04.2019.)

0511 Додатне информације или појашњења бр.2. (10.04.2019.)

0511 Друга измена конкурсне документације (12.04.2019.)

0511 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (12.04.2019.)

0511 Додатне информације или појашњења бр.3. (12.04.2019.)

0511 Трећа измена конкурсне документације (19.04.2019.)

0511 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2019.)

0511 Додатне информације или појашњења бр. 4. (19.04.2019.)

0511 Четврта измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0511 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (30.04.2019.)

0511 Додатне информације или појашњења бр.5. (30.04.2019.)

0511 Пета измена конкурсне документације (09.05.2019.)

0511 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.05.2019.)

0511 Додатне информације или појашњења бр.6. (09.05.2019.)

 Обојени метали и пасте за лемљење 4000/0246/2018 Обојени метали и пасте за лемљење 4000/0246/2018

Filesize: 2.59 MB

0246 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0246 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

0246 Додатне информације или појашњења (09.04.2019.)

 Интервенција по основу ванредних инспекцијских решења и непредвиђених потреба 4000/0704/2018 Интервенција по основу ванредних инспекцијских решења и непредвиђених потреба 4000/0704/2018

Filesize: 2.32 MB

0704 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0704 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Интервенција по основу ванредних инспекцијских решења и непредвиђених потреба - Припрема валидационог протокола за акредитацију-пестициди и „РАН“-ови 4000/0704/2018

 Техничке хемикалије 4000/0260-5/2018 Техничке хемикалије 4000/0260-5/2018

Filesize: 6.28 MB

0260-5 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0260-5 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

0260-5 Прва измена конкурсне документације (02.04.2019.)

0260-5 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

0260-5 Друга измена конкурсне документације (12.04.2019.)

0260-5 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (12.04.2019.)

0260-5 Додатне информације или појашњења (12.04.2019.)

Текуће одржавање алатних машина 4000/0760/2018 Текуће одржавање алатних машина 4000/0760/2018

Filesize: 2.64 MB

0760 конкурсна документација (13.03.2019.)

0760 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Текуће одржавање алатних машина (брусилица за обимно брушење,стругова, глодалица и хоризонталних бушилица - глодалица) 4000/0760/2018

0760 Одлука о додели уговора отворени поступак (17.05.2019.)

 БОЈЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА И БОЈЕЊЕ ВРАТА И ПРОЗОРА 4000/0203/2018 БОЈЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА И БОЈЕЊЕ ВРАТА И ПРОЗОРА 4000/0203/2018

Filesize: 3.18 MB

0203 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0203 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

БОЈЕЊЕ ЗИДОВА И ПЛАФОНА И БОЈЕЊЕ ВРАТА И ПРОЗОРА ЕМАЈЛ ЛАКОМ У СВА ТРИ ОБЈЕКТА ОДМАРАЛИШТА НА РАЈЦУ 4000/0203/2018

0203 Одлука о додели уговора за отворени поступак (17.05.2019.)

 Сервис и поправка система противпожарне заштите 4000/0872/2018 Сервис и поправка система противпожарне заштите 4000/0872/2018

Filesize: 5.94 MB

0872 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0872 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

0872 Одлука о обустави отвореног поступка (19.04.2019.)

0872 Обавештење о обустави отвореног поступка (03.05.2019.)

 Сервис и поправка апарата за заваривање 4000/0743/2018 Сервис и поправка апарата за заваривање 4000/0743/2018

Filesize: 15.32 MB

0743 Конкурсна документација (13.03.2019.)

0743 Позив за подношење понуде (13.03.2019.)

0743 Прва измена конкурсне документације (19.03.2019.)

0743 Додатне информације или појашњења (19.03.2019.)

0743 Додатне информације или појашњења (20.03.2019.)

0743 Друга измена конкурсне документације (27.03.2019.)

0743 Додатне информације или појашњења (27.03.2019.)

0743 Трећа измена конкурсне документације (02.04.2019.)

0743 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 1 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 2 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 3 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 4 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 5 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 6 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 7 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 8 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 9 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 10 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 11 (15.05.2019.)

0743 Одлука о додели уговора у отвореном поступку партија 12 (15.05.2019.)

 Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану 4000/0355/2/2018 Резервни делови за турбине, АТМ опрема за топлану 4000/0355/2/2018

Filesize: 1.01 MB

0355-2 Одлука о додели уговора (12.03.2019.)

0355-2 Обавештење о закљученом уговору (17.04.2019.)

 Поправка и сервисирање коморних електро пећи као и пећи за термичку обраду 4000/0762/1/2018 Поправка и сервисирање коморних електро пећи као и пећи за термичку обраду 4000/0762/1/2018

Filesize: 803.68 kB

0762-1 Одлука о обустави у преговарачком поступку (11.03.2019.)

0762-1 Обавештење о обустави у преговарачком поступку (20.03.2019.)

 КОНТЕЈНЕРИ 4000/0485-1/2018 КОНТЕЈНЕРИ 4000/0485-1/2018

Filesize: 5.4 MB

0485-1 Конкурсна документација (08.03.2019.)

0485-1 Позив за подношење  понуде (08.03.2019.)

0485-1 Додатне информације или појашњења (18.03.2019.)

0485-1 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0485-1 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

0485-1 Друга измена конкурсне докумнетације (08.04.2019.)

0485-1 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.04.2019.)

0485-1 Додатне информације или појашњења (08.04.2019.)

0485-1 Додатне информације или појашњења (11.04.2019.)

 Метална галантерија, гардеробни ормани 4000/0457/2018 Метална галантерија, гардеробни ормани 4000/0457/2018

Filesize: 6.37 MB

0457 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0457 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0457 Додатне информације или појашњења (21.03.2019.)

0457 Додатне информације или појашњења (21.03.2019.)

0457 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0457 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

0457 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

0457 Друга измена конкурсне документације (05.04.2019.)

0457 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (05.04.2019.)

0457 Додатне информације или појашњења (05.04.2019.)

0457 Додатне информације или појашњења (08.04.2019.)

0457 Додатне информације или појашњења (08.04.2019.)

Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности 4000/0235-1/2019 Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности 4000/0235-1/2019

Filesize: 2.79 MB

0235-1 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0235-1 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техничке документације, техничка контрола пројеката, дозволе и сагласности - Техничка контрола „Техничког рударског пројекта ТС „Каленић 2“ 35/20/6kV “ и „Техничког рударског пројекта ТС 35/20/6kV „Нова“ 3x8MVA+1x8MVA 4000/0235-1/2019

0235-1 Одлука о додели уговора (17.05.2019.)

 Памучњак и флиц и саргија 4000/0126/2018 Памучњак и флиц и саргија 4000/0126/2018

Filesize: 2.89 MB

0126 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0126 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0126 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0126 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

 Санација прилазног пута на колску вагу 4000/0965/2018 Санација прилазног пута на колску вагу 4000/0965/2018

Filesize: 1.97 MB

0965 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0965 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0965 Одлука о обустави поступка (17.05.2019.)

 Челични цевни лукови и прирубнице 4000/0356/2018 Челични цевни лукови и прирубнице 4000/0356/2018

Filesize: 3.39 MB

0356 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0356 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0356 Додатне информације или појашњења (03.04.2019.)

0356 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (17.05.2019.)

0356 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (17.05.2019.)

 Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела 4000/0740/2018 Преглед и испитивање опреме под притиском од стране именованих тела 4000/0740/2018

Filesize: 4.56 MB

0740 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0740 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0740 Додатне информације или појашњења (28.03.2019.)

0740 Прва измена конкурсне документације (08.04.2019.)

0740 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.04.2019.)

0740 Додатне информације или појашњења (08.04.2019.)

0740 Одлука о додели уговора (17.05.2019.)

 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0253/2019 Испитивање уређаја у ЕХ заштити 4000/0253/2019

Filesize: 3.28 MB

0253 Конкурсна документација (07.03.2019.)

0253 Позив за подношење понуде (07.03.2019.)

0253 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (19.04.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 6 of 209