JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Производи за декорацију пословног простора 4000/0114/2018 Производи за декорацију пословног простора 4000/0114/2018

Filesize: 1.68 MB

0114 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0114 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Електронска база прописа 4000/0011/2018 Електронска база прописа 4000/0011/2018

Filesize: 2.77 MB

0011 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0011 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0011 Додатне информације или појашњења бр.1. (27.03.2019.)

0011 Одлука о обустави поступка (07.05.2019.)

0011 Обавештење о обустави отвореног поступка партија 1 (14.05.2019.)

 Средства за чишћење и одмашћивање 4000/0264/2018 Средства за чишћење и одмашћивање 4000/0264/2018

Filesize: 4.94 MB

0264 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0264 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0264 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0264 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

0264 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

0264 Додатне информације или појашњења (19.04.2019.)

 Реконструкција подстанице и грејне инсталације у хaли чeличних контрукција 4000/1278/2018 Реконструкција подстанице и грејне инсталације у хaли чeличних контрукција 4000/1278/2018

Filesize: 10.5 MB

1278 Конкурсна документација (26.03.2019.)

1278 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

1278 Прва измена конкурсне документације (02.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (08.04.2019.)

1278 Друга измена конкурсне документације (12.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (12.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (12.04.2019.)

1278 Додатне информације или појашњења (23.04.2019.)

 Тоалет папир и убруси 4000/0123/2018 Тоалет папир и убруси 4000/0123/2018

Filesize: 1.84 MB

0123 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0123 Позив за подношење понуда (26.03.2019.)

 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0592/2018 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0592/2018

Filesize: 2.29 MB

0592 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0592 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Материјал за кречење 4000/0117/2018 Материјал за кречење 4000/0117/2018

Filesize: 4.79 MB

0117 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0117 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0117 Прва измена конкурсне документације (04.04.2019.)

0117 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

 Услуга сервисирања високонапонских прекидача 4000/0557/2018 Услуга сервисирања високонапонских прекидача 4000/0557/2018

Filesize: 6.5 MB

0557 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0557 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0557 Прва измена конкурсне документације (23.04.2019.)

0557 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (23.04.2019.)

0557 Додатне информације или појашњења (23.04.2019.)

0557 Одлука о додели уговора за отворени поступак (17.05.2019.)

 Силиконски гитови и спрејеви 4000/0263/2018 Силиконски гитови и спрејеви 4000/0263/2018

Filesize: 6.06 MB

0263 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0263 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0263 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0263 Додатне информације или појашњења (01.04.2019.)

0263 Друга измена конкурсне документације (02.04.2019.)

0263 Додатне информације или појашњења (02.04.2019.)

 Курс из области хидраулике 4000/0048/2018 Курс из области хидраулике 4000/0048/2018

Filesize: 2.1 MB

0048 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0048 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Осигурачи за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0283/2018 Осигурачи за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0283/2018

Filesize: 15.68 MB

0283 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0283 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.1. (01.04.2019.)

0283 Прва измена конкурсне документације (11.04.2019.)

0283 Додатне информације или појашњења бр.2. (11.04.2019.)

0282 Друга измена конкурсне документације (22.04.2019.)

0282 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.3. (22.04.2019.)

0282 Трећа измена конкурсне документације (23.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.4. (23.04.2019.)

0282 Четврта измена конкурсне документације (24.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.5. (24.04.2019.)

0282 Пета измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0282 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.6. (30.04.2019.)

0282 Шеста измена конкурсне документације (09.05.2019.)

0282 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.05.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.7. (09.05.2019.)

 

 Електро агрегати и постројења 4000/0274/2018 Електро агрегати и постројења 4000/0274/2018

Filesize: 2.02 MB

0274 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0274 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Лепкови 4000/0262/2018 Лепкови 4000/0262/2018

Filesize: 8.48 MB

0262 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0262 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0262 Прва измена конкурсне документације (04.04.2019.)

0262 Додатне информације или појашњења (04.04.2019.)

0262 Друга измена конкурсне докумнетације (09.04.2019.)

0262 Додатне информације или појашњења (09.04.2019.)

0262 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 1 (10.05.2019.)

0262 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 2 (10.05.2019.)

0262 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 3 (10.05.2019.)

0262 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 4 (10.05.2019.)

0262 Одлука о додели уговора отворени поступак партија 5 (10.05.2019.)

0262 Одлука о обустави отвореног поступка партија 6 (10.05.2019.)

0262 Обавештење о обустави поступка партија 6 (17.05.2019.)

 Поправка и сервисирање механизације 4000/0441/2019 Поправка и сервисирање механизације 4000/0441/2019

Filesize: 4.08 MB

0441 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0441 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање механизације - Поправка и сервисирање механизације из производног програма „LIEBHERR 4000/0441/2019

0441 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (07.05.2019.)

 Инсталациони материјал 4000/0282/2018 Инсталациони материјал 4000/0282/2018

Filesize: 15.59 MB

0282 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0282 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.1. (01.04.2019.)

0282 Прва измена конкурсне документације (12.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.2. (12.04.2019.)

0282 Друга измена конкурсне документације (19.04.2019.)

0282 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.3. (19.04.2019.)

0282 Трећа измена конкурсне документације (22.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.4. (22.04.2019.)

0282 Четврта измена конкурсне документације (24.04.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.5. (24.04.2019.)

0282 Пета измена конкурсне документације (03.05.2019.)

0282 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (03.05.2019.)

0282 Додатне информације или појашњења бр.6. (03.05.2019.)

 Резервни делови машина - алата 4000/0435/2018 Резервни делови машина - алата 4000/0435/2018

Filesize: 4.47 MB

0435 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0435 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0435 Додатне информације или појашњења (18.04.2019.)

0435 Одлука о додели уговора за партију 1 (17.05.2019.)

0435 Одлука о додели уговора за партију 2 (17.05.2019.)

0435 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (17.05.2019.)

 Услуга машинске обраде 4000/0900/2018 Услуга машинске обраде 4000/0900/2018

Filesize: 4.08 MB

0900 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0900 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0900 Одлука о обустави отвореног поступка партија 1 (09.05.2019.)

0900 Одлука о обустави отвореног поступка партија 2 (09.05.2019.)

0900 Одлука о обустави отвореног поступка партија 3 (09.05.2019.)

0900 Одлука о обустави отвореног поступка партија 4 (09.05.2019.)

 Сервисирање и тест валидације СНNS 4000/0788/2018 Сервисирање и тест валидације СНNS 4000/0788/2018

Filesize: 2.52 MB

0788 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0788 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0788 Одлука о додели уговора отворени поступак (17.05.2019.)

 Баждарење УТ уређаја 4000/0799/2018 Баждарење УТ уређаја 4000/0799/2018

Filesize: 1.69 MB

0799 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0799 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Сервисирање лабораторијског pH-метра 4000/0782/2018 Сервисирање лабораторијског pH-метра 4000/0782/2018

Filesize: 2.57 MB

0782 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0782 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

 Изолациони материјал 4000/0304/2018 Изолациони материјал 4000/0304/2018

Filesize: 13.03 MB

0304 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0304 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0304 Прва измена конкурсне документације (19.04.2019.)

0304 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (19.04.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.1. (19.04.2019.)

0304 Друга измена конкурсне документације (19.04.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.2. (19.04.2019.)

0304 Трећа измена конкурсне документације (24.04.2019.)

0304 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (24.04.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.3. (24.04.2019.)

0304 Четврта измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.4. (30.04.2019.)

0304 Пета измена конкурсне документације (03.05.2019.)

0304 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (03.05.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.5. (03.05.2019.)

0304 Шеста измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0304 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.05.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.6. (08.05.2019.)

0304 Додатне информације или појашњења бр.7. (13.05.2019.)

 Акумулатори 4000/0309/2018 Акумулатори 4000/0309/2018

Filesize: 5.75 MB

0309 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0309 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0309 Додатне информације или појашњења бр.1. (16.04.2019.)

0309 Прва измена конкурсне документације (22.04.2019.)

0309 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.04.2019.)

0309 Додатне информације или појашњења бр.2. (22.04.2019.)

0309 Друга измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0309 Додатне информације или појашњења бр.3. (30.04.2019.)

 Набавка електро опреме и материјала за комплетирање клизног воза 4000/0375/2018 Набавка електро опреме и материјала за комплетирање клизног воза 4000/0375/2018

Filesize: 7.38 MB

0375 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0375 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.1. (04.04.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.2. (04.12.2019.)

0375 Прва измена конкурсне документације (16.04.2019.)

0375 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.04.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.3. (16.04.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.4. (22.04.2019.)

0375 Друга измена конкурсне документације (23.04.2019.)

0375 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (23.04.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.5. (23.04.2019.)

0375 Додатне информације или појашњења бр.6. (30.04.2019.)

 Услуга замене механичких бројила 4000/0695/2019 Услуга замене механичких бројила 4000/0695/2019

Filesize: 3.35 MB

0695 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0695 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга замене механичких бројила са дигиталним на возилима за превоз течних нафтних деривата 4000/0695/2019

0695 Одлука о обустави отвореног поступка (07.05.2019.)

0695 Обавештење о обустави отвореног поступка (13.05.2019.)

 Реатестација ЕX опреме 4000/0504/2019 Реатестација ЕX опреме 4000/0504/2019

Filesize: 3.22 MB

0504 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0504 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0504 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (07.05.2019.)

 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина 4000/0449/2019 Поправка и сервисирање уређаја за унутрашње грејање возила и машина 4000/0449/2019

Filesize: 3.28 MB

0449 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0449 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0449 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (07.05.2019.)

 Промена намене возила - Промена намене возила у радионичка возила 6x6 4000/0486/2019 Промена намене возила - Промена намене возила у радионичка возила 6x6 4000/0486/2019

Filesize: 3.48 MB

0486 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0486 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0486 Одлука о додели уговора у отвореном поступку (07.05.2019.)

 Фотокопир апарати и тонери 4000/0325/2018 Фотокопир апарати и тонери 4000/0325/2018

Filesize: 6.05 MB

0325 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0325 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0325 Додатне информације или појашњења бр.1. (27.03.2019.)

0325 Обавештење о закљученом уговору (27.03.2019.)

0325 Додатне информације или појашњења бр.2. (27.03.2019.)

0325 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

0325 Додатне информације или појашњења бр.3. (01.04.2019.)

0325 Додатне информације или појашњења бр.4. (01.04.2019.)

0325 Друга измена конкурсне документације (18.04.2019.)

0325 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (18.04.2019.)

0325 Додатне информације или појашњења бр.5. (18.04.2019.)

 Ремење 4000/0335/2018 Ремење 4000/0335/2018

Filesize: 10.66 MB

0335 Конкурсна документација (26.03.2019.)

0335 Позив за подношење понуде (26.03.2019.)

0335 Прва измена конкурсне документације (19.04.2019.)

0335 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.04.2019.)

0335 Додатне информације или појашњења (19.04.2019.)

0335 Друга измена конкурсне документације (23.04.2019.)

0335 Додатне информације или појашњења (23.04.2019.)

0335 Трећа измена конкурсне документације (30.04.2019.)

0335 Додатне информације или појашњења (30.04.2019.)

0335 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.04.2019.)

0335 Четврта измена конкурсне документације (03.05.2019.)

0335 Додатне информације или појашњења (03.05.2019.)

0335 Пета измена конкурсне документације (08.05.2019.)

0335 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (08.05.2019.)

0335 Додатне информације или појашњења (08.05.2019.)

 КОКС 4000/0264/2019 КОКС 4000/0264/2019

Filesize: 4.94 MB

0264 Конкурсна документација (25.03.2019.)

0264 Позив за подношење понуде (25.03.2019.)

0264 Прва измена конкурсне документације (01.04.2019.)

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 209