JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља ПК ТЗП 4000/1037/2018 Извођење детаљних геолошких истраживања лежишта угља ПК ТЗП 4000/1037/2018

Filesize: 2.74 MB

1037 Конкурсна документација (14.08.2018.)

1037 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

 Ауто корпа ЈН 4000/0417/2018 Ауто корпа ЈН 4000/0417/2018

Filesize: 2.38 MB

0417 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0417 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

Објављивање огласа Службени гласник 4000/0870/2017 Објављивање огласа Службени гласник 4000/0870/2017

Filesize: 1.14 MB

0870 Предмет: Објављивање огласа (14.08.2018.)

0870 Одлука о измени уговора о јавној набавци (14.08.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка,уградња и пуштање у рад система за континуално праћење емисије прашкастих материја, гасова и др.параметара-Топлана Вреоци, са пратећом инвестиционо техничком документацијом и потребним дозволама 4000/0870/2017

Поправка и сервисирање теретних возила  „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018 Поправка и сервисирање теретних возила „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018

Filesize: 4.54 MB

0588-1 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0588-1 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање теретних возила - Поправка и сервисирање теретних возила из производног програма „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018

Поправка и сервисирање теретних возила  „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018 Поправка и сервисирање теретних возила „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018

Filesize: 4.54 MB

0588-1 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0588-1 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање теретних возила - Поправка и сервисирање теретних возила из производног програма „ТАТRА“ 4000/0588-1/2018

 Одржавање лабораторијског система и система контроле квалитета (LIMS) 4000/0889/2018 Одржавање лабораторијског система и система контроле квалитета (LIMS) 4000/0889/2018

Filesize: 2.88 MB

0889 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0889 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2018 Сервисирање лабораторијске опреме за анализу угља и воде 4000/0887/2018

Filesize: 4.52 MB

0887 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0887 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

 Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара и хидрауличних пумпи 4000/0564/2018 Услуга сервисирања и поправке хидрауличних цилиндара и хидрауличних пумпи 4000/0564/2018

Filesize: 3.29 MB

0564 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0564 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

 Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/0738/2018 Сервисирање пнеуматских актуатора на црпној станици Кладница 4000/0738/2018

Filesize: 2.89 MB

0738 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0738 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

 УКТ станице и резервни делови 4000/0321/2018 УКТ станице и резервни делови 4000/0321/2018

Filesize: 2.91 MB

0321 Конкурсна документација (14.08.2018.)

0321 Позив за подношење понуде (14.08.2018.)

 "Пљоснати челици и челичне траке" 4000/0245-1/2018 "Пљоснати челици и челичне траке" 4000/0245-1/2018

Filesize: 2.3 MB

0245-1 Конкурсна документација (13.08.2018.)

0245-1 Позив за подношење понуде (13.08.2018.)

 Услуге сервисирања уређаја за холтикултуру и шумарство 4000/0921/2017 Услуге сервисирања уређаја за холтикултуру и шумарство 4000/0921/2017

Filesize: 3.69 MB

0921 Конкурсна документација (09.08.2018.)

0921 Позив за подношење понуде (09.08.2018.)

0921 Одлука о додели уговора отворени поступак (09.08.2018.)

 Прстенасти ускочници 4000/0329/1/2018 Прстенасти ускочници 4000/0329/1/2018

Filesize: 2.72 MB

0329/1 Конкурсна документација (09.08.2018.)

0329/1 Позив за подношење понуде (09.08.2018.)

Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 трећи део Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 трећи део

Filesize: 2.9 MB

0886 Десета измена конкурсне документације (07.08.2018.)

0886 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (07.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (07.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (09.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (13.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (13.08.2018.)

 Ручни алат 4000/0394/2017 Ручни алат 4000/0394/2017

Filesize: 2.29 MB

0394 Конкурсна документација (02.08.2018.)

0394 Позив за подношење понуде (02.08.2018.)

Одржавање сепаратора уља, масти, муља и лагуна на П.К. „Колубара 4000/0946/2017 Одржавање сепаратора уља, масти, муља и лагуна на П.К. „Колубара 4000/0946/2017

Filesize: 1.32 MB

0946 Конкурсна документација (01.08.2018.)

0946 Позив за подношење понуде (01.08.2018.)

 Набавка електро - машинске опреме и материјала за Одлагач 4000/0337-1/1/2017 Набавка електро - машинске опреме и материјала за Одлагач 4000/0337-1/1/2017

Filesize: 2.91 MB

0337-1/1 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0337-1/1 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

0337-1/1 Додатне информације или појашњења (07.08.2018.)

 Камен и камени агрегати 4000/0224/2017 Камен и камени агрегати 4000/0224/2017

Filesize: 2.26 MB

0224 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0224 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике) 4000/0570/2018 Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике) 4000/0570/2018

Filesize: 2.85 MB

0570 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0570 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике), једносмерног и двосмерног дејства на машинама за обраду хладном деформацијом и алатним машинама 4000/0570/2018

 Металне копче и брзовезне спојке 4000/0330/2018 Металне копче и брзовезне спојке 4000/0330/2018

Filesize: 3.04 MB

0330 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0330 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

 Преса за савијање профила 4000/0436/2018 Преса за савијање профила 4000/0436/2018

Filesize: 2.14 MB

0436 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0436 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

 РЕЗНИ АЛАТ ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА РБ КОЛУБАРА 4000/0461-1/2018 РЕЗНИ АЛАТ ЗА ПОТРЕБЕ ОГРАНКА РБ КОЛУБАРА 4000/0461-1/2018

Filesize: 2.52 MB

0461-1 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0461-1 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

 Опрема лакирнице I фаза 4000/0406/2017 Опрема лакирнице I фаза 4000/0406/2017

Filesize: 2.77 MB

0406 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0406 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

 Електрични ручни алат и резервни делови 4000/0427/2017 Електрични ручни алат и резервни делови 4000/0427/2017

Filesize: 3.66 MB

0427 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0427 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата и дигиталних уређаја 4000/0742/2018 Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата и дигиталних уређаја 4000/0742/2018

Filesize: 4.16 MB

0742 Конкурсна документација (31.07.2018.)

0742 Позив за подношење понуде (31.07.2018.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка, сервис и баждарење пумпних аутомата и дигиталних уређаја на бензинским пумпама и мерних група на аутоцистернама за гориво 4000/0742/2018

Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 други део Хидраулика,пнеуматика и заптивке 4000/0886/2017 други део

Filesize: 14.22 MB

0886 Пета измена конкурсне документације (31.07.2018.)

0886 Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Шеста измена конкурсне документације (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Седма измена конкурсне документације (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0886 Осма измена конкурсне документације (03.08.2018.)

0886 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (03.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

0886 Девета измена конкурсне документације (03.08.2018.)

0886 Додатне информације или појашњења (03.08.2018.)

 Индустријски интерфони 4000/0324/2018 Индустријски интерфони 4000/0324/2018

Filesize: 2.77 MB

0324 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0324 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

 Реализација пројекта искоришћења обновљивих извора енергије на простору Огранка РБ "Колубара", ТЗП Реализација пројекта искоришћења обновљивих извора енергије на простору Огранка РБ "Колубара", ТЗП

Filesize: 2.49 MB

1022 Конкурсна документација (30.07.2018.)

1022 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

 Ретрофит стругова МОК за обраду крајева цеви ком 3 (Вишевретени ЦНЦ струг) 4000/0768/2018 Ретрофит стругова МОК за обраду крајева цеви ком 3 (Вишевретени ЦНЦ струг) 4000/0768/2018

Filesize: 2.82 MB

0768 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0768 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

 Силиконисање крова 4000/0210/2018 Силиконисање крова 4000/0210/2018

Filesize: 4.11 MB

0210 Конкурсна документација (30.07.2018.)

0210 Позив за подношење понуде (30.07.2018.)

0210 Прва измена конкурсне документације (31.07.2018.)

0210 Додатне информације или појашњења (31.07.2018.)

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 188