JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Израда техничке документације, техничка контрола пројекта,  дозволе и сагласности  4000/1043/1/2017 Израда техничке документације, техничка контрола пројекта, дозволе и сагласности 4000/1043/1/2017

Filesize: 1.71 MB

1043-1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1043-1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/1066/1/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa 4000/1066/1/2017

Filesize: 1.06 MB

1066/1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1066/1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Курс за визуелну контролу остварених веза на монтажи челичне конструкције 4000/0041/2017 Курс за визуелну контролу остварених веза на монтажи челичне конструкције 4000/0041/2017

Filesize: 793.94 kB

0041 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0041 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица 4000/0623/2017 Ремонт и сервисирање хидрауличних и полужних камионских дизалица 4000/0623/2017

Filesize: 1.12 MB

0623 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0623 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике) 4000/0972/1/2017 Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике) 4000/0972/1/2017

Filesize: 1007.14 kB

0972/1 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0972/1 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања радних цилиндара (хидраулике), једносмерног и двосмерног дејства на машинама за обраду хладном деформацијом и алатним машинама 4000/0972/1/2017

Вага за мерење отпада 4000/0441/2017 Вага за мерење отпада 4000/0441/2017

Filesize: 996.55 kB

0441 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0441 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Брусни материјал 4000/0420/2017 Брусни материјал 4000/0420/2017

Filesize: 1.25 MB

0420 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0420 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Електро мотор за погон глодачке главе 4,5 kW 4000/0818/2017 Електро мотор за погон глодачке главе 4,5 kW 4000/0818/2017

Filesize: 937.1 kB

0818 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0818 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Хидраулични момент кључ са опремом  4000/1156/2017  Хидраулични момент кључ са опремом 4000/1156/2017

Filesize: 958.46 kB

1156 Конкурсна документација (21.11.2017.)

1156 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Хидраулични момент кључ са опремом и Хидраулични момент кључ М24-М42 (наставци и црева) и Хидраулични момент кључ М16-М42 (наставци и црева)  4000/1156/2017

Батерије 4000/0280/2017  Батерије 4000/0280/2017

Filesize: 1.26 MB

0280 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0280 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

Грејна тела и резервни делови 4000/0285/2017 Грејна тела и резервни делови 4000/0285/2017

Filesize: 1.67 MB

0285 Конкурсна документација (21.11.2017.)

0285 Позив за подношење понуде (21.11.2017.)

 04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала

Filesize: 1.46 MB

04.04-570458/2-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала демонтираног са експрописаних објаката (са продуженим трајањем) (21.11.2017.)

Уградња церада на теретним возилима 4000/0920/2017 Уградња церада на теретним возилима 4000/0920/2017

Filesize: 991.68 kB

0920 Конкурсна анализа (20.11.2017.)

0920 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/2017 Услуга сервисирања пумпи високог притиска и пумпи за напајање горива 4000/0453/2017

Filesize: 2.16 MB

0453 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0453 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/1134/2017 Репарација машинских делова специјалним поступком превентивно-заштитног наваривања 4000/1134/2017

Filesize: 865.71 kB

1134 Конкурсна документација (20.11.2017.)

1134 Позив за подношење понуда (20.11.2017.)

Израда недостајуће пројектне документације  за  II фазу Дробилане 4000/0681/2017 Израда недостајуће пројектне документације за II фазу Дробилане 4000/0681/2017

Filesize: 1.08 MB

0681 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0681 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Курс за европског инжењера за заваривање 4000/0039/2017 Курс за европског инжењера за заваривање 4000/0039/2017

Filesize: 786.65 kB

0039 Kонкурсна документација (20.11.201.)

0039 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Лампе 4000/0899/2017 Лампе 4000/0899/2017

Filesize: 1006.12 kB

0899 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0899 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Опрема и делови за железнички транспорт 4000/0376/2017 Опрема и делови за железнички транспорт 4000/0376/2017

Filesize: 924.88 kB

0376 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0376 Позив за подношење понуда (20.11.2017.)

Кабловске папучице и чауре 4000/0273/2017  Кабловске папучице и чауре 4000/0273/2017

Filesize: 3.43 MB

0273 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0273 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

0273 Прва измена конкурсне документације (21.11.2017.)

0273 Додатне информације или појашњења бр.1. (21.11.2017.)

Лако теретно возило са погоном 4 х 4 4000/0348/2017 Лако теретно возило са погоном 4 х 4 4000/0348/2017

Filesize: 1.13 MB

0348 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0348 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Резервни делови по каталогу 4000/0890/2017  Резервни делови по каталогу 4000/0890/2017

Filesize: 4.76 MB

0890 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0890 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Агрегати 4000/0896/2017 Агрегати 4000/0896/2017

Filesize: 1.11 MB

0896 Конкурсна документација (20.11.2017.)

0896 Позив за подношење понуде (20.11.2017.)

Одржавање пнеуматских и хидрауличких система и уређаја 4000/0520/1/2017 Одржавање пнеуматских и хидрауличких система и уређаја 4000/0520/1/2017

Filesize: 738.96 kB

0520/1 Одлука о додели уговора (17.11.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Одржавање пнеуматских и хидрауличких система и уређаја-Поправка и сервисирање уређаја за реглажу трапа ,монтажу и балансирање точкова и стубних дизалица 4000/0520/1/2017

Машинска обрада мотора 4000/0128/1/2017 Машинска обрада мотора 4000/0128/1/2017

Filesize: 1.13 MB

0128/1 Одлука о додели уговора за партије 1,2 и 3 (17.11.2017.)

Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0261/2017 други део Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0261/2017 други део

Filesize: 6.08 MB

0261 Десета измена конкурсне документације (16.11.2017.)

0261 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (16.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.10 (16.11.2017.)

0261 Једанаеста измена конкурсне документације (20.11.2017.)

0261 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.11.2017.)

0261 Додатне информације или појашњења бр.11. (20.11.2017.)

Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017 Пуњачи, исправљачи и Аку уређаји 4000/0281/2017

Filesize: 1.4 MB

0281 Конкурсна документација (16.11.2017.)

0281 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

Уређај за подизање притиска воде са фреквентном регулацијом и ел.орманом 4000/0317/2017 Уређај за подизање притиска воде са фреквентном регулацијом и ел.орманом 4000/0317/2017

Filesize: 1.04 MB

0317 Конкурсна документација (16.11.2017.)

0317 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

Вучна кочиона машина за развлачење проводника 4000/1159/2017 Вучна кочиона машина за развлачење проводника 4000/1159/2017

Filesize: 1.05 MB

1159 Конкурсна документација (16.11.2017.)

1159 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

Хидрауличне платформе-прикључне корпе 4000/0819/2017 Хидрауличне платформе-прикључне корпе 4000/0819/2017

Filesize: 901.68 kB

0819 Конкурсна документација (16.11.2017.)

0819 Позив за подношење понуде (16.11.2017.)

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 167