Notice: Undefined index: backwardlang in /var/www/internet/libraries/joomla/language/language.php on line 490

Notice: Undefined index: backwardlang in /var/www/internet/libraries/joomla/language/language.php on line 490

Notice: Undefined index: backwardlang in /var/www/internet/libraries/joomla/language/language.php on line 490

JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Извођење непредвиђених радова на регулацији реке Пештан - I фаза 4000/0175/2019 Извођење непредвиђених радова на регулацији реке Пештан - I фаза 4000/0175/2019

Filesize: 1.53 MB

0175 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0175 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Извођење непредвиђених радова на регулацији реке Пештан - I фаза и израдњи пута Барошевац - Медошевац - Вреоци - Извођење додатних радова на регулацији реке Пештан I фаза и изградњи пута Барошевац-Медошевац-Вреоци (бивши Р-201) - кишна канализација 4000/0175/2019

Испитивање опреме под притиском методом без резања 4000/1279/2018 Испитивање опреме под притиском методом без резања 4000/1279/2018

Filesize: 1.83 MB

1279 Конкурсна докумнетација (19.04.2019.)

1279 Позив за подношење понуда (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Испитивање опреме под притиском методом без резања са израдом елабората о тренутном стању (пароводи од К1 и К2, разделник Р3А, парoводи у производном анексу 4000/1279/2018

 Израда техн документације, набавка и изградња магацина готових производа 4000/0980/2018 Израда техн документације, набавка и изградња магацина готових производа 4000/0980/2018

Filesize: 2.06 MB

0980 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0980 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Израда техн документације, набавка и изградња магацина готових производа, погон за производњу Колубара Метал 4000/0980/2018

 Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде 4000/0781/2018 Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде 4000/0781/2018

Filesize: 2.01 MB

0781 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0781 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање, еталонирање лабораторијских термокомора и термосонде (пећи, сушнице, сонда) 4000/0781/2018

 Поправка и сервисирање мењача 4000/0440/2019 Поправка и сервисирање мењача 4000/0440/2019

Filesize: 3.95 MB

0440 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0440 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0289/2018 Командни и гранични прекидачи и тастери 4000/0289/2018

Filesize: 3.1 MB

0289 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0289 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Резервни делови за теретна возила 4000/0407-2/2018 Резервни делови за теретна возила 4000/0407-2/2018

Filesize: 2.69 MB

0407-2 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0407-2 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Полиуретански улошци 4000/0270/2018 Полиуретански улошци 4000/0270/2018

Filesize: 4.26 MB

0270 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0270 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Водоводни и канализациони материјал 4000/0456/2018 Водоводни и канализациони материјал 4000/0456/2018

Filesize: 2.57 MB

0456 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0456 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Набавка и изградња монтажног објекта од контејнера 1 комплет 4000/1236/2018 Набавка и изградња монтажног објекта од контејнера 1 комплет 4000/1236/2018

Filesize: 1.99 MB

1236 Конкурсна документација (19.04.2019.)

1236 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0772/2018 Сервисирање МТ и УТ опреме и уређаја 4000/0772/2018

Filesize: 1.78 MB

0772 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0772 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Услуга преузимања и транспорта јонизационих извора зрачења 4000/0863/2018 Услуга преузимања и транспорта јонизационих извора зрачења 4000/0863/2018

Filesize: 1.8 MB

0863 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0863 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга преузимања и транспорта јонизационих извора зрачења ради њиховог безбедног збрињавања 4000/0863/2018

 Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовода 4000/0572/2019 Сервис лабораторијске опреме и уређаја водовода 4000/0572/2019

Filesize: 2.05 MB

0572 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0572 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Поправка опреме путних прелаза станице Сушара 4000/0577/2018 Поправка опреме путних прелаза станице Сушара 4000/0577/2018

Filesize: 1.9 MB

0577 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0577 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 КОНТЕЈНЕРИ 4000/0485/2018 КОНТЕЈНЕРИ 4000/0485/2018

Filesize: 2.11 MB

0485 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0485 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 МАНОМЕТРИ и МЕРНА ТЕХНИКА 4000/0479/2018 МАНОМЕТРИ и МЕРНА ТЕХНИКА 4000/0479/2018

Filesize: 2.14 MB

0479 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0479 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Гумена црева и цеви 4000/0265/2018 Гумена црева и цеви 4000/0265/2018

Filesize: 1.87 MB

0265 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0265 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Брусни материјал 4000/0462/2018 Брусни материјал 4000/0462/2018

Filesize: 2.15 MB

0462 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0462 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Опрема и елементи за подмазивање 4000/0352/2018 Опрема и елементи за подмазивање 4000/0352/2018

Filesize: 2.19 MB

0352 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0352 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Резервни делови за теретна возила 4000/0407-1/2018 Резервни делови за теретна возила 4000/0407-1/2018

Filesize: 3.45 MB

0407-1 Конкурсна документација (19.04.2019.)

0407-1 Позив за подношење понуде (19.04.2019.)

 Цеви 4000/0239/2018 Цеви 4000/0239/2018

Filesize: 2.06 MB

0239 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0239 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

 Батерије за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0310/2018 Батерије за потребе Огранка РБ Колубара 4000/0310/2018

Filesize: 2.88 MB

0310 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0310 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

 PVC TPE цеви и фитинзи 4000/0269/2018 PVC TPE цеви и фитинзи 4000/0269/2018

Filesize: 2.06 MB

0269 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0269 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

 Асфалтирање коловоза на пружним прелазима у погону Железнички транспорт 4000/0967/2018 Асфалтирање коловоза на пружним прелазима у погону Железнички транспорт 4000/0967/2018

Filesize: 1.64 MB

0967 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0967 Позив за подношење понуде (18.04.2018.)

 Обука за обављање послова планирања 4000/0058/2018 Обука за обављање послова планирања 4000/0058/2018

Filesize: 2.19 MB

0058 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0058 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Обука за обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем алармних система и послова монтаже, пуштања у рад и одржавања алармних система 4000/0058/2018

Сервисирање,поправка, баждарење заштите на малоуљним ВН прекидачима 4000/0547/2018 Сервисирање,поправка, баждарење заштите на малоуљним ВН прекидачима 4000/0547/2018

Filesize: 1.84 MB

0547 Конкурсна докумнетација (18.04.2019.)

0547 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

„Сервисирање,поправка, баждарење заштите на малоуљним ВН прекидачима у ИС Зеоке. Сервисирање и поправка „ Бухолц „ релеа на трасформаторима 6/1 Kv, 1 Mw снаге“ 4000/0547/2018

 Сервисирање- поправка дизел мотора Ц15а на локомотивама 4000/0578/2018 Сервисирање- поправка дизел мотора Ц15а на локомотивама 4000/0578/2018

Filesize: 2.08 MB

0578 Конкурсна докумнетација (18.04.2019.)

0578 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање- поправка дизел мотора Ц15а на локомотивама серије 621. и дизел мотора Ц4.4 на ТМД 22КМ 4000/0578/2018

 Курс из области котрљајућих лежајева 4000/0041/2018 Курс из области котрљајућих лежајева 4000/0041/2018

Filesize: 1.75 MB

0041 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0041 Позив за подношење понуда (18.04.2019.)

Поправка и сервисирање механизације 4000/0441-1/2019 Поправка и сервисирање механизације 4000/0441-1/2019

Filesize: 3.8 MB

0441-1 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0441-1 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање механизације - Поправка и сервисирање механизације из производног програма “CATERPILLAR” 4000/0441-1/2019

 Сервисирање система електронске заштите “HIRSCHMANN” 4000/0621/2019 Сервисирање система електронске заштите “HIRSCHMANN” 4000/0621/2019

Filesize: 2.36 MB

0621 Конкурсна документација (18.04.2019.)

0621 Позив за подношење понуде (18.04.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Сервисирање система електронске заштите “HIRSCHMANN” на аутодизалицама и цевополагачима 4000/0621/2019
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 208