JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 Транспортна теретна возила 4000/0400/1/2018 Транспортна теретна возила 4000/0400/1/2018

Filesize: 2.61 MB

0400-1 Конкурсна документација (16.01.2019.)

0400-1 Позив за подношење понуде (16.01.2019.)

 Чишћење терена испред површинских копова и изградња путева на површинским коповима 4000/1259/2018 Чишћење терена испред површинских копова и изградња путева на површинским коповима 4000/1259/2018

Filesize: 3.21 MB

1259 Конкурсна документација (15.01.2019.)

1259 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Лампе 4000/0471/2018 Лампе 4000/0471/2018

Filesize: 2.25 MB

0471 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0471 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Опрема и материјал за индустријску климатизацију 4000/1152/2018 Опрема и материјал за индустријску климатизацију 4000/1152/2018

Filesize: 5.02 MB

1152 Конкурсна документација (15.01.2019.)

1152 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Радови на бојењу зидова и плафона, замена подова у Интерној банци 4000/0206/2018 Радови на бојењу зидова и плафона, замена подова у Интерној банци 4000/0206/2018

Filesize: 2.45 MB

0206 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0206 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Сервисирање и поправка машина из производног програма “JCB” 4000/0613/2018 Сервисирање и поправка машина из производног програма “JCB” 4000/0613/2018

Filesize: 3.22 MB

0613 Конкусна документација (15.01.2019.)

0613 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Сервис и одржавање индустријских усисивача 4000/0767/2018 Сервис и одржавање индустријских усисивача 4000/0767/2018

Filesize: 2.39 MB

0767 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0767 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0795-1/2018 Услуга еталонирања мерних инструмената 4000/0795-1/2018

Filesize: 4.98 MB

0795-1 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0795-1 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Одржавање и поправка дизалица 4000/0724/2018 Одржавање и поправка дизалица 4000/0724/2018

Filesize: 2.94 MB

0724 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0724 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Сервисање електро хидрауличних откочника 4000/0748/2018 Сервисање електро хидрауличних откочника 4000/0748/2018

Filesize: 5.58 MB

0748 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0748 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Сервис машине за усисавање и чишћење плочица 4000/0171/2018 Сервис машине за усисавање и чишћење плочица 4000/0171/2018

Filesize: 2.21 MB

0171 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0171 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Сервисирање централног развода гаса 4000/0786/2018 Сервисирање централног развода гаса 4000/0786/2018

Filesize: 2.17 MB

0786 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0786 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0619/1/2018 Услуга сервисирања и поправке главе управљача теретних возила 4000/0619/1/2018

Filesize: 2.88 MB

0619-1 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0619-1 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

 Услуга сервисирања (поправка) и подешавање вентила сигурности 4000/1064/2018 Услуга сервисирања (поправка) и подешавање вентила сигурности 4000/1064/2018

Filesize: 2.37 MB

1064 Конкурсна документација (15.01.2019.)

1064 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуга сервисирања (поправка) и подешавање вентила сигурности за ацетилен (C2H2) са евентуалном заменом са новим вентилима 4000/1064/2018

Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама 4000/0720/2018 Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама 4000/0720/2018

Filesize: 2.79 MB

0720 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0720 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Услуге уградње уређаја за мерење преоптерећења на аутодизалицама и цевополагачима са потребним атестима 4000/0720/2018

 Услуга сервисирања и замене Siemens регулатора и омрон регулатора 4000/0761/2018 Услуга сервисирања и замене Siemens регулатора и омрон регулатора 4000/0761/2018

Filesize: 2.75 MB

0761 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0761 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

Пун назив јавне нанавке:

Услуга сервисирања и замене Siemens регулатора и омрон регулатора на алатним машинама 4000/0761/2018

 Поправка, баждарење и уградња брзинoмера ЕB 96- Михаило Пупин на ел. локомотивама 4000/0580/2018 Поправка, баждарење и уградња брзинoмера ЕB 96- Михаило Пупин на ел. локомотивама 4000/0580/2018

Filesize: 2.36 MB

0580 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0580 Позив за подношење понуда (15.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка, баждарење и уградња брзинoмера ЕB 96- Михаило Пупин на ел. локомотивама LEW 4000/0580/2018

 Штампани материјал за потребе РБ Колубара 4000/0106/2018 Штампани материјал за потребе РБ Колубара 4000/0106/2018

Filesize: 2.26 MB

0106 Конкурсна документација (15.01.2019.)

0106 Позив за подношење понуде (15.01.2019.)

УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПЛАЗМА УРЕЂАЈА 4000/0755-1/2018 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПЛАЗМА УРЕЂАЈА 4000/0755-1/2018

Filesize: 2.23 MB

0755-1 Конкурсна документација (11.01.2019.)

0755-1 Позив за подношење понуде (11.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

„УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ПЛАЗМА УРЕЂАЈА ЗА СЕЧЕЊЕ OMNIKUT- 4000 И ГАСНЕ РЕЗАЧИЦЕ ESAB“

 Стаклорезачки радови на објектима и опреми 4000/1014/2018 Стаклорезачки радови на објектима и опреми 4000/1014/2018

Filesize: 2.77 MB

1014 Конкурсна документација (11.01.2019.)

1014 Позив за подношење понуде (11.01.2019.)

 Сервис и поправка интерфонских веза 4000/0771/2018 Сервис и поправка интерфонских веза 4000/0771/2018

Filesize: 3.07 MB

0771 Конкурсна документација (11.01.2019.)

0771 Позив за подношење понуде (11.01.2019.)

Поправка и сервисирање мењача 4000/0770/1/2018 Поправка и сервисирање мењача 4000/0770/1/2018

Filesize: 4.75 MB

0770-1 Конкурсна документација (11.01.2019.)

0770-1 Позив за подношење понуде (11.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Поправка и сервисирање мењача – Поправка и сервисирање мењача (мануелни и аутоматски), на руд.грађ.механизацији 6WG-180, 6WG-210, 6WG-310, 6WG-150, 4PW45H1 4000/0770/1/2018

 Поправка и сервисирање клима уређаја руд.грађ.механизације и возила аутогараже 4000/0533/1/2018 Поправка и сервисирање клима уређаја руд.грађ.механизације и возила аутогараже 4000/0533/1/2018

Filesize: 3.18 MB

0533-1 Конкурсна документација (11.01.2019.)

0533-1 Позив за подношење понуде (11.01.2019.)

Услуга нитрирања 4000/0733/2018 Услуга нитрирања 4000/0733/2018

Filesize: 2.68 MB

0733 Конкурсна документација (11.01.2019.)

0733 Позив за подношење понуде (11.01.2019.)

Набавка, уградња и акредитација опреме за контролисање мобилних уређаја 4000/0499/2018 Набавка, уградња и акредитација опреме за контролисање мобилних уређаја 4000/0499/2018

Filesize: 3.07 MB

0499 Конкурсна документација (11.01.2019.)

0499 Позив за подношење понуде (11.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Набавка, уградња и акредитација опреме за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара и за послове контролисања хидрантске мреже за гашење пожара" 4000/0499/2018

0499 Одлука о обустави отвореног поступка (18.01.2019.)

Сервисирање дигестора 4000/0789/2018 Сервисирање дигестора 4000/0789/2018

Filesize: 2.37 MB

0789 Конкурсна документација (11.01.2019.)

0789 Позив за подношење понуде (11.01.2019.)

 Гасхроматографска анализа трафо уља из трансформатора 35/6 кВ/кВ 4000/0698/2018 Гасхроматографска анализа трафо уља из трансформатора 35/6 кВ/кВ 4000/0698/2018

Filesize: 2.26 MB

0698 Конкурсна документација (10.01.2019.)

0698 Позив за подношење понуде (10.01.2019.)

 Периодични прегледи и испитивања функционалности стабилне аутоматске инсталације 4000/0070/2018 Периодични прегледи и испитивања функционалности стабилне аутоматске инсталације 4000/0070/2018

Filesize: 2.33 MB

0070 Конкурсна документација (10.01.2019.)

0070 Позив за подношење понуде (10.01.2019.)

Пун назив јавне набавке:

Периодични прегледи и испитивања функционалности стабилне аутоматске инсталације за гашење пожара распршеном водом сплинклерског типа 4000/0070/2018

 Услуга сервисирања серво мотора марке SIEMENS и SCHNEIDER 4000/0552/2018 Услуга сервисирања серво мотора марке SIEMENS и SCHNEIDER 4000/0552/2018

Filesize: 2.85 MB

0552 Конкурсна документација (10.01.2019.)

0552 Позив за подношење понуде (10.01.2019.)

 Поправка опреме сигнално сигурносног уређаја у станици Сушара 4000/0574/2018 Поправка опреме сигнално сигурносног уређаја у станици Сушара 4000/0574/2018

Filesize: 3 MB

0574 Конкурсна документација (10.01.2019.)

0574 Позив за подношење понуде (10.01.2019.)

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 197