JAVNE NABAVKE

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Цемент 4000/0229/2017  Цемент 4000/0229/2017

Filesize: 922.42 kB

0229 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0229 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0835/2017 Набавка опреме за припрему и анализу угља 4000/0835/2017

Filesize: 990.85 kB

0835 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0835 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

Набавка опреме за мониторинг животне средине- масени спектрометар 4000/0436/2017 Набавка опреме за мониторинг животне средине- масени спектрометар 4000/0436/2017

Filesize: 958.43 kB

0436 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0436 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

Набавка мобилне лабораторије за мерење квалитета ваздуха 4000/0882/2017 Набавка мобилне лабораторије за мерење квалитета ваздуха 4000/0882/2017

Filesize: 932.74 kB

0882 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0882 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

Јогурт 4000/0095/2017 Јогурт 4000/0095/2017

Filesize: 849.95 kB

0095 Конкурсна документација (19.09.2017.)

0095 Позив за подношење понуде (19.09.2017.)

Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532/2017 Поправка и сервисирање виљушкара 4000/0532/2017

Filesize: 1.32 MB

0532 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0532 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Електро отпорни уређај за предгревање и оджаривање 4000/0398/2017 Електро отпорни уређај за предгревање и оджаривање 4000/0398/2017

Filesize: 1002.79 kB

0398 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0398 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

„Разводни ормани“ 4000/0257/2017 „Разводни ормани“ 4000/0257/2017

Filesize: 1.8 MB

0257 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0257 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Ремонт пумпи XЦП 32-160 4000/0595/2017 Ремонт пумпи XЦП 32-160 4000/0595/2017

Filesize: 1.01 MB

0595 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0595 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Резни Алат 4000/0419/2017  Резни Алат 4000/0419/2017

Filesize: 1.94 MB

0419 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0419 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0959/2017 Сервисирање TOC анализатора и тест валидације 4000/0959/2017

Filesize: 804.46 kB

0959 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0959 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Сервисирање акумулаторске станице и исправљача у ТС 35 кV 4000/0484/2017 Сервисирање акумулаторске станице и исправљача у ТС 35 кV 4000/0484/2017

Filesize: 1.06 MB

0484 Конкурсна документација (18.09.2017.)

0484 Позив за подношење понуде (18.09.2017.)

Унапређење ТК система Локација Вреоци 4000/0079/2017 Унапређење ТК система Локација Вреоци 4000/0079/2017

Filesize: 1 MB

0079 Конкурсна документација (14.09.2017.)

0079 Позив за подношење понуде (14.09.2017.)

„Санација и реконструкција цркве у Барошевцу“ 4000/1106/1/2017 „Санација и реконструкција цркве у Барошевцу“ 4000/1106/1/2017

Filesize: 1.37 MB

1106/1 Конкурсна документација (14.09.2017.)

1106/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка 1 (14.09.2017.)

1106/1 Обавештење о покретању преговарачког поступка 2 (14.09.2017.)

Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.02-424609/1-17 Јавни позив за продају половног грађевинског материјала 04.02-424609/1-17

Filesize: 1007.78 kB

Јавни позив за продају половног грађевинског материјала демонтораног са експроприсаних објеката (са продуженим трајањем) 04.02-424609/1-17

Мобилна машина за разбушивање 4000/0389/2017 Мобилна машина за разбушивање 4000/0389/2017

Filesize: 924.02 kB

0389 Конкурсна документација (12.09.2017.)

0389 Позив за подношење понуде (12.09.2017.)

Извођење радова на изградњи базена и приступних саобраћајница за Постројење за прераду санитарно-отп Извођење радова на изградњи базена и приступних саобраћајница за Постројење за прераду санитарно-отп

Filesize: 1.34 MB

1094 Конкурсна документација (12.09.2017.)

1094 Позив за подношење понуде (12.09.2017.)

Вишенаменска машина „BobCat“ Tip 236D 4000/0369/2017 Вишенаменска машина „BobCat“ Tip 236D 4000/0369/2017

Filesize: 1.15 MB

0369 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0369 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

„Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017 „Одржавање система за управљање технолошким процесима у Топлани ,, 4000/0951/2017

Filesize: 1.15 MB

0951 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0951 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Испитивање машинских и електро уређаја-опреме и електро изолационе заштите ВН опреме 4000/0493/2017 Испитивање машинских и електро уређаја-опреме и електро изолационе заштите ВН опреме 4000/0493/2017

Filesize: 957.21 kB

0493 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0493 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Обарање прехлађене магле 4000/0945/2017 Обарање прехлађене магле 4000/0945/2017

Filesize: 920.82 kB

0945 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0945 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Поправка и ремонт издувних система 4000/0999/2017 Поправка и ремонт издувних система 4000/0999/2017

Filesize: 1.5 MB

0999 Конкурсна документација (11.09.2017.)

0999 Позив за подношење понуде (11.09.2017.)

Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492/2017 Услуга сервисирања и поправке електричног ручног алата 4000/0492/2017

Filesize: 1.28 MB

0492 Конкурсна документација (08.09.2017.)

0492 Позив за подношење понуде (08.09.2017.)

Моторне тестере, косачице и делови 4000/0416/2017 Моторне тестере, косачице и делови 4000/0416/2017

Filesize: 1.29 MB

0416 Конкурсна документација (08.09.2017.)

0416 Позив за подношење понуда (08.09.2017.)

„Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017 „Гаснохроматографска анализа трансформаторског уља“ 4000/1019/2017

Filesize: 711.59 kB

1019 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1019 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

" Обрасци за увозно-извозно царињење" 4000/0099/2017 " Обрасци за увозно-извозно царињење" 4000/0099/2017

Filesize: 913.91 kB

0099 Конкурсна документација (06.09.2017.)

0099 Позив за подношење понуде (06.09.2017.)

Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/2017 Уређај за прање топлом водом 180 bar 4000/0817/2017

Filesize: 887.51 kB

0817 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0817 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa  4000/1066/2017 Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa 4000/1066/2017

Filesize: 1.17 MB

1066 Конкурсна документација (07.09.2017.)

1066 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Пун назив јавне набавке:

Интeрвeнциje пo oснoви вaнрeдних инспeкциjских рeшeњa и нeпрeдвиђeних пoтрeбa (уградња и стављање у функцију опреме за прање камионских гума пре изласка са копа на саобраћајницу) 4000/1066/2017

Поправка и сервисирање теренских возила из производног програма „TOYOTA“ Поправка и сервисирање теренских возила из производног програма „TOYOTA“

Filesize: 1.12 MB

0530 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0530 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

Генерални ремонт возила 4000/0531/2017 Генерални ремонт возила 4000/0531/2017

Filesize: 2.87 MB

0531 Конкурсна документација (07.09.2017.)

0531 Позив за подношење понуде (07.09.2017.)

0531 Прва измена конкурсне документације (19.09.2017.)

0531 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.09.2017.)

0531 Додатне информације или појашњења (19.09.2017.)

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>
Strana 1 od 159