Dok većinа grаđаnа Srbije slаvi, rudаri „Kolubаre” kopаju ugаlj i tokom novogodišnje noći. U noći dočekа Nove 2015. godine, nа površinskom kopu „Tаmnаvа-Zаpаdno polje”, rudаre su obišli Milorаd Grčić, direktor Rudаrskog bаsenа „Kolubаrа” i Miodrаg Rаnković, predsednik Sindikаlne orgаnizаcije „Kolubаrа”.

Milorаd Grčić, direktor Rudаrskog bаsenа „Kolubаrа ovom prilikom je rekao:

– Rudаri „Kolubаre” su junаci koji su, nаkon kаtаstrofаlnih poplаvа koje su nаs zаdesile, učinili prаve podvige. Uspeli smo dа, proizvodnju kojа je u mаju potpuno bilа prekinutа, pokrenemo, i dаnаs, sedаm meseci kаsnije, podignemo proizvodne kаpаcitete skoro nа 90 procenаtа od redovne proizvodnje pre poplаvnog tаlаsа. Želeo bih večerаs dа im se zаhvаlim nа požrtrvovаnosti i nаdljudskim nаporimа dа se što pre sаnirаju posledice poplаvа i ponovo pokrene proizvodnjа nа svа četiri površinskа kopа u RB „Kolubаrа”.

Direktor Grčić je dodаo dа grаđаni Srbije mogu biti mirni, i dа je zа zimu obezbeđeno 1.460.000 tonа ugljа koje su deponovаne nа TENT-ovim deponijаmа.

Rudаri „Kolubаre” rаde u nаjtežim uslovimа rаdа, 24 sаtа, 365 dаnа u godini, u ekstremnim uslovimа i nа izuzetno niskim temperаturаmа, čime se osigurаvа stаbilnost i kontinuitet proizvodnje električne energije u Srbiji u predstojećem zimskom periodu.

Direktor RB „Kolubаrа” Milorаd Grčić, od kаdа je nа čelu rudаrskog gigаntа, trаdicionаlno u novogodišnjoj noći obilаzi zаposlene nа kopovimа RB „Kolubаrа”.

Srbija će tokom zime imati dovoljno uglja iz „Kolubare”, a velike snežne padavine i niske temperature mogu otežati, ali ne i ugroziti proces proizvodnje uglja na kolubarskim površinskim kopovima, izjavio je danas Tanjugu direktor tog rudnika Milorad Grčić.

„Rudari „Kolubare” spremni su za najteže zimske uslove, oni rade u najtežim uslovima rada 24 sata dnevno, 365 dana u godini, na izuzetno visokim i niskim temperaturama,” ukazao je Grčić i ponovio da građani Srbije mogu biti mirni, jer će biti dovoljno uglja za zimu.

On je najavio da će 31. decembra, dok svi slave Novu godinu, obići rudare koji rade na kopovima u „Kolubari” i pružiti im podršku.

U „Kolubari” su urađene brojne pripremne aktivnosti za zimski period, mogući su otežani uslovi rada, ali to se ne može bitno odraziti na proizvodne bilanse, kazao je Grčić i ocenio da, kada se uzmu u obzir posledice od poplava koje su kopovi pretrpeli, može se reći da je stanje termoenergetskog sistema stabilno.

Sada je, kaže, dnevna proizvodnja uglja iz „Kolubare” 75.000 tona, a u redovnim okolnostima, kada nije bilo štete od poplava, iz „Kolubare” put termoelektrana prosečno u ovo vreme upućivano oko 90.000 tona lignita.

„Proizvodnja u „Kolubari” je kontinuirana, a s obzirom na opšte poznatu činjenicu da su najjači adut „Kolubare” naši radnici, uveren sam da ćemo u 2015. godini ponovo imati nivo proizvodnje od pre poplava,” naglasio je Grčić i najavio da će to preduzeće u 2015. nastaviti pripreme za otvaranje novog kopa „Radljevo”.

Podsetio je da se od kolubarskog uglja proizvodi polovina srpske struje, a svaka četvrta sijalica u Srbiji sija zahvaljujući lignitu sa „Tamnava-Zapadnog” polja, koje je u maju poplavljeno i na kome je pre nekoliko dana počela proizvodnja uglja.

Grčić je naveo da zalihe uglja na deponiji u „Kolubari” u zimskom periodu 200.000 tona i objasnio da je ta interna deponija privremena, a da se „ozbiljnije” količine skladište na deponijama Termoelektrane „Nikola Tesla” (TENT) A i B u Obrenovcu.

U zimu se ulazi sa 1.200.000 do 1.300.000 tona lignita lagerovanih na TENT-ovim deponijama, a u ovom momentu mi smo preventivno napunili sve deponije sa ukupno 1,46 miliona tona uglja, naveo je Grčić.

On je podsetio da je, mimo očekivanja mnogih, sa kopa „Tamnava-Zapad” koji je bio poplavljen, ispumpana voda i počela proizvodnja uglja.

„Uspeli smo da završimo ovaj važan posao, zahvaljujući ogromnoj podršci premijera Srbije, EPS-a, velikom trudu firme „Južna Bačka” i najvažnije, zahvaljujući rudarima „Kolubare”, naveo je Grčić.

Nivo vode na tom kopu je, kako je podsetio, oboren za 24 metra, što je jednako visini jedne osmospratnice, da bismo došli do ugljenog sloja.

Na tom kopu je bio spreman i novi glodar i zbog toga ismo morali da čekamo revitalizaciju potopljene opreme već smo odmah počeli sa gradnjom trasa i montažom proizvodnog sistema, napomenuo je Grčić.

Ocenio je da je taj posao urađen nadljudskim naporima svih i dodao da su oboreni svi rekordi jer je proizvodnja na tom kopu pokrenuta samo nekoliko meseci nakon katastrofalnih poplava.

Nakon majskih poplava, podsetio je, nijedan kop u „Kolubari” nije radio, a vrlo brzo nakon toga su pokrenuti ugljeni sistemi na poljima „B” i „D”, da bi se došlo do proizvodnje uglja od 45.000 tona dnevno.

Uz velike napore svih, zatim je osposobljen kop „Veliki Crljeni” i počela proizvodnja dodatnih 20.000 tona dnevno, koja je povećana na 65.000 tona, podsetio je on i dodao da je najnovije pokretanje proizvodnje na kopu „Tamnava-Zapad” omogućilo dodatnih 10.000 tona uglja iz „Kolubare” dnevno, koje je sada dostiglo 75.000 tona dnevno, uz mogućnost da dosegne do 80.000 tona uglja na dan.

Izvor: Tanjug

U četrnaestoj nedelji realizacije projekta izvršeno je pregrađivanje između zona eksploatacionih polja „Zapadnog polja” i „Istočnog polja”. U toku je prepumpavanje sa jednog kopa na drugi, a iz prostora „Istočnog polja” u reku Kolubaru. Nisu uočene bilo kakve aktivnosti koje bi narušile kvalitet parametara životne sredine i kvalitet ispumpane vode.

Na površini vode se pojavilo potopljeno drveće koje se nalazilo ispod površine vode. Zapažen je veliki broj izvaljenog drveća usled udara vodene bujice.

Prema navodima iz izveštaja Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine, svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari, a rezultate analiza kontroliše Agencija za zaštitu životne sredine i oni su u granicama dozvoljenih i nema nikakvih odstupanja. Nastavljena je kontrola izdvojenih revira (jezeraca) sa vodom u kontekstu procene nastavka izlovljavanja riblje mlađi.

Redovno se vrši ažuriranje, kontrola i nadzor svih aktivnosti ispumpavanja i nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu.

U prošloj nedelji su „Kolubaru” i lokacije ispumpavanja vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje” obišli eksperti za pitanja zaštite životne sredine iz Svetske banke, koji su istakli zadovoljstvo realizacijom projekta.

webmail

Oslonac srpske energetike

U Rudarskom basenu „Kolubara” ostvaruje se 70% proizvodnje uglja u Srbiji.

Svaki drugi kilovat-čas u Srbiji proizveden je od našeg uglja.

Zbog  toga, Rudarski basen „Kolubara” predstavlja oslonac srpske energetike i osnov sigurnog i stabilnog snabdevanja srpskih termoelektrana.