Rudari „Tamnava-Zapadnog polja“, najproduktivnijeg kopa srpske energetike, „Elektroprivrede Srbije“ i ogranka RB „Kolubara“, sredinom novembra postigli su vredne rezultate. Od početka godina do 16. novembra, rudari „Tamnave“ otkopali su i odložili više od 26,7 miliona kubnih metara otkrivke, čime su ispunili plan proizvodnje otkrivke za 2018. godinu, čak 45 dana pre kraja godine. To je posebno važno i sa aspekta proizvodnje uglja u zimskom periodu, kada je važno da što veće količine uglja budu spremne i dostupne za eksploataciju.

Tokom 23 godine postojanja kopa, proizveli su 202.884.718 tona lignita i isporučili ih termoelektranama „Nikola Tesla“ u Obrenovcu za potrebe proizvodnje električne energije. Proizvodnja uglja na „Zapadnom polju“ počela je 17. novembra 1995, a godinu dana ranije pokrenut je prvi sistem za proizvodnju otkrivke.

Sa početnih šest miliona tona uglja godišnje, proizvodnja je povećavana do rekordnih 16,8 miliona tona, koliko je iskopano 2017. godine. To je rezultat predanog i požrtvovanog rada zaposlenih na sva tri BTO sistema i sistemu za međuslojnu jalovinu ovog ugljenokopa, dobre organizacije posla i kvalitetno urađenih investiviconih remonata proizvodne opreme.

Polovina od ukupno otkopanih količina uglja na kopovima RB „Kolubara“ proizvede se na „Tamnava-Zapadnom polju“. Od kolubarskog uglja proizvede se oko 50 odsto električne energije u Srbiji, a svaki četvrti kilovat-sat od uglja sa „Zapadnog polja“.

Međunarodni monetarni fond (MMF) pozitivno je ocenio unapređenje poslovanja i rezultate „Elektroprivrede Srbije“, nakon što je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS predstavio rezultate i uspehe iz protekle tri godine delegaciji MMF tokom posete RB „Kolubara“ i TENT A.

- Stanje u „Elektroprivredi Srbije“ se u odnosu na situaciju od pre tri godine značajno popravilo. MMF se najviše bavio EPS-om kao državnom kompanjom, jer je najvažnija i ima najviše zaposlenih. Drago nam je da vidimo unapređenje u samom EPS-u u smislu efikasnosti poslovanja i progresu koji će se nastaviti i u budućnosti - rekao je Džejms Ruf, šef Misije MMF-a za Srbiju nakon posete EPS-u zajedno sa Aleksandrom Antićem, ministrom rudarstva i energetike Srbije.

Antić je istakao da je stanje u energetskim kompanijama u Srbiji, pre svega EPS-u i Srbijagasu daleko bolje nego ranije, naročito u finansijskom smislu.

- EPS je dobio dobru ocenu MMF-a čime je drastično promenjena slika o tom preduzeću u odnosu na onu iz 2015. godine. Ako je to javno preduzeće pre tri godine, da se slobodno izrazim, bilo jedno od najlošije dece, danas je jedno od najboljih. Jedan od ključnih načina za ocenjivanje uspešnosti rada je stepen naplate, a postignuti su i dobri rezultati i u smanjenju gubitaka, kao i povećanju efikasnosti procesa rada u EPS-u. Do sada je rukovodstvo EPS-a unapredilo operativne sisteme, a složili smo se da ima prostora da se i dalje napreduje i do kraja, utegnu proizvodni procesi i kapaciteti– rekao je Antić.

Tokom obilaska ključnih EPS-ovih kapaciteta, Grčić je istakao da RB „Kolubara“ i TENT u Obrenovcu garantuju sigurno snabdevanje električnom energijom svih domaćinstava i privrede u Srbiji.

- Saveti i smernice MMF-a bile teške i zahtevne, ali i logične i ekonomski opravdane. Pošto smo nasledili jedno teško stanje delovale su nedostižno. Jedan od zahteva bio je da moramo naplatu podići na više od 96 odsto. Ovim problemom, EPS se u poslednje vreme značajno bavio i ovu godinu će završiti sa dostignutim procentom naplate od 100,7 procenata. Zahvaljujem se MMF-u zbog ove upornosti i pokazali smo da možemo ne samo da ispunimo njihovu molbu, već i malo više od toga – rekao je Grčić.

Čelnik EPS-a je delegaciji MMF predstvio i realizaciju najvžnijih projekata i planove za budućnost.

- Projekat homogenizacije uglja u RB „Kolubara“, završen je i remont bloka TENT A4 , a realizacija projekta odsumporavanja je na početku, što garantuje produžetak veka najveće EPS-ove termoelektrane i zaštitu životne sredine. Investirano je u modernizaciju i produžetak radnog veka svakog dela sistema EPS-a koji proizvodi električnu energiju zahvaljujući kreditima EBRD, KFW banke i ulaganju sopstvenih sredstava. Na početku je i pokretanje revitalizacije blokova A1 i A2 uTENT A i taj projekat EPS će uraditi sopstvenim sredstvima, zahvaljujući uštedama - zaključio je Grčić.

Projekat ujednačavanja kvaliteta uglja u EPS-ovom ogranku RB „Kolubara”, koji će omogućiti značajne uštede, ulazi u završnu fazu i trebalo bi da bude završen u drugom kvartalu 2019. godine, rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS prilikom obilaska radova na novoj deponiji tamnavskih kopova.

− Verujem da ćemo sledeće godine imati završen projekat i iz RB „Kolubara“ početi da isporučujemo ugalj ujednačenog kvaliteta, što će omogućiti uštede od 10 odsto uglja u termoelektranama i pouzdaniji rad termo blokova. Kasnimo tri decenije za zapadnoevropskim zemljama, ali sada smo na pragu realizacije projekta koji donosi brojne koristi EPS-u – istakao je Grčić.

Homogenizacija je deo prvog „zelenog projekta“ u JP EPS, ukupne vrednosti oko 180 miliona evra. Investicija u sam projekat homogenizacije i upravljanja kvalitetom uglja iznosi 54 miliona evra, zajedno sa izgradnjom nove deponije koja je neophodna za funkcionisanje sistema. Kompanija FAM isporučila je opremu za nove deponijske mašine, a očekuje se da će „Energoprojekt“ prevazići unutrašnje problema i nastaviti sa realizacijom svog dela.

− Realizovano je 85 odsto projekta koji je jedan od najvažnijih za RB „Kolubara“, ali i za proizvodnju električne energije u TENT-u. „Kolubara“ će konačno u 2019. biti na najvišem nivou, rame uz rame sa najefikasnijim zapadnoevropskim kopovima – rekao je Grčić.

U obilasku radova na deponiji i modernizaciji kontrolne sobe u Drobilani bili su i Slobodan Mitrović, izvršni direktor za proizvodnju uglja u JP EPS i Milan Mišković, direktor RB „Kolubara“ za proizvodnju uglja, Milan Đorđević i Miodrag Ranković, predsednici sindikata EPS-a i „Kolubare“.

webmail

Oslonac srpske energetike

U Rudarskom basenu „Kolubara” ostvaruje se 70% proizvodnje uglja u Srbiji.

Svaki drugi kilovat-čas u Srbiji proizveden je od našeg uglja.

Zbog  toga, Rudarski basen „Kolubara” predstavlja oslonac srpske energetike i osnov sigurnog i stabilnog snabdevanja srpskih termoelektrana.