Kako se navodi u izveštaju Sektora za zaštitu životne sredine RB „Kolubara”, proces ispumpavanja vode iz kopa „Tamnava-Zapadno polje” se sprovodi u skladu sa ranije usaglašenim Planom akcija za ublažavanje i monitoring uticaja na životnu sredinu.

Svakodnevno se vrši konstantan monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari, izvršeno je zbrinjavanje generisanog komunalnog otpada, u saradnji sa JP KP Lazarevac. Na svim lokacijama na kojima se vrši ispumpavanje u organizaciji PK „Tamnava-Zapadno polje” obezbeđena su metalna burad kao ambalaža za skladištenje piljevine i za sav ostali generisani otpad.

Konstano se vrši nadzor i monitoring ispumpavanja i nisu uočena nikakva odstupanja u oblasti tretmana sa gorivom i mazivom. Vrši se pojačan inspekcijski nadzor i kontrola kvaliteta  pijaćih voda u svim naseljima u slivu Kolubare. Izvršen je inspekcijski nadzor od strane gradskog sekretarijata za vode po pitanju sistema za monitoring podzemnih voda i nije bilo nikakvih pimedbi.

U prethodnoj nedelji su lokacije ispumpavnja posetili predstavnici nevladinih organizacija i Svetske banke i nije bilo nikakvih primedbi na ekološke aspekte realizacije projekta ispumpavanja. Tokom pete nedelje realizacije projekta nije bilo nikakvih žalbi i prijava zainteresovanih strana.

Impresionirana sam onim što sam danas videla na kolubarskim kopovima i situacija je mnogo bolja u odnosu na vreme neposredno nakon poplava. Ovo je odličan napredak, jer kopovi Rudarskog basena „Kolubara“ u maju nisu proizvodili ugalj, a sada je proizvodnja oko 65.000 tona uglja na dan, odnosno oko dve trećine od standardnih količina. To je brz oporavak proizvodnog sistema – rekla je Elen Goldstin, direktor Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Evropu i centralnu Aziju, koja je danas sa saradnicima posetila RB „Kolubara”.

O realizaciji projekta ispumpavanja vode iz poplavljenih kopova delegaciju Svetske banke informisali su Aleksandar Obradović, direktor „Elektroprivrede Srbije” i Milorad Grčić, direktor RB „Kolubara” sa saradnicima. Goldstin je pohvalila EPS i „Kolubaru“, istakavši da je napravljen odličan napredak u ispumpavanju vode sa kopa "Tamnava-Zapadno polje", iz kojeg je već ispumpano 67,2 miliona kubika vode, a nivo vode je spušten za više od 10 metara.

- To je odličan napredak i 11 pumpi svakodnevno ispumpava vodu sa poplavljenog kopa - kazala je Goldstin – Uverili smo se da će sredstva  Svetske banke opredeljena u okviru hitnog zajma od 300 miliona dolara za saniranje posledica poplava biti uložena u ono što je najveći prioritet za Srbiju, a to jeste ispumpavanje vode iz kolubarskih kopova.

Kako je rekla Goldstin, EPS je preduzeo sve socijalne i mere zaštite životne sredine i svaki dan proverava kvalitet vode koja se ispumpava sa poplavljenog kopa.

- Ta voda je čak čistija od one koja teče rekom Kolubarom i 15 različitih vrsta ribe je pronađeno u veštačkom jezeru nastalom posle poplava na tom kolubarskom kopu, a vodi se računa da se te ribe bezbedno vrate u reku Kolubaru - istakla je Goldstin.

Alksandar Obradović, direktor „Elektroprivrede Srbije“, rekao je da je poseta predstavnika Svetske banke na najvišem nivou izuzetno važna za Srbiju i EPS. Kako je objasnio Obradović, predstavnici Svetske banke su se uverili u napredak projekta na terenu i u to da se planovi ispunjavaju. Obradović se zahvalio predstavnicima Svetske banke na visokoj profesionalnosti, razmeni iskustava i odličnoj saradnji.

Na površinskom kopu Polje „D” ostvaren je impresivan proizvodni rezultat – otkopano je više od 500 miliona tona uglja od početka eksploatacije iz ležišta ovog ugljenokopa.

Rudari najvećeg površinskog kopa RB „Kolubаrа” ovaj rezultat su zabeležili tokom 48 godina koliko traje eksploatacija uglja na prostoru ovog kopa. Polje „D” otvoreno je 1961. godine, a proizvodnja lignita počela je 1966. godine.

Ovaj kop je smatran simbolom „Kolubare” i presudno je uticao na razvoj površinske eksploatacije u našoj zemlji. Dugo je ovo bio i najproduktivniji kop kolubarskog ugljenog basena, sve dok primat u ptroizvodnji nisu preuzeli tamnavski kopovi. Nakon majskih poplava i potpunog potapanja kopova „Veliki Crljeni” i „Tamnava-Zapadno polje”, na kopu Polje „D” maksimalno su podignuti proizvodni planovi, čime je ovaj ugljenokop ponovo postao uzdanica kolubarskog basena.

Podsećanja radi, par dana pred kraj prošle godine, bаgeri nа površinskim kopovimа Rudarskog basena „Kolubаrа” iskopаli su milijаrditu tonu ugljа iz kolubаrskog ugljenog ležištа, što praktično znači da je polovina ukupno iskopanih količina proizvedena na kopu Polje „D”.

webmail

Oslonac srpske energetike

U Rudarskom basenu „Kolubara” ostvaruje se 70% proizvodnje uglja u Srbiji.

Svaki drugi kilovat-čas u Srbiji proizveden je od našeg uglja.

Zbog  toga, Rudarski basen „Kolubara” predstavlja oslonac srpske energetike i osnov sigurnog i stabilnog snabdevanja srpskih termoelektrana.