Od početka godine do kraja februara na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” iskopano je oko 5,41 miliona tona uglja, čime je plan za dvomesečni period premašen za jedan odsto.

Tokom prva dva meseca 2016. godine na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje” iskopano je oko 2,31 miliona tona uglja, a na Polju „D” oko 2,39 miliona tona. U istom vremenskom periodu na Polju „B” je proizvedeno oko 255 hiljada tona, a na kopu „Veliki Crljeni” oko 450 hiljada tona.