Na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” tokom 2015. godine iskopano je 28.695.051 tona lignita, što je oko 1,5 odsto više od planom predviđenih količina.

Plаn proizvodnje od 28,2 milionа tonа ugljа ostvaren je četiri dana pre kraja prošle godine. Rudari „Tаmnаvа-Zаpаdnog polja” godišnji plаn ostvаrili su mesec dаnа pre rokа, a zaposleni na Polju „D” u prvoj nedelji decembrа.

Ovi proizvodni rezultati su izuzetno dobri s obzirom na posledice poplavnog talasa iz prethodne godine sa kojima su bili suočeni rudari „Kolubare”.

Najveće količine lignita od oko 12,2 miliona tona otkopane su na Polju „D”, čime je plan premašen za oko osam odsto. Na „Tamnava-Zapadnom polju”, proizvedeno  je 11,6 miliona tona uglja, odnosno oko 15,5 odsto više od godišnjeg bilansa. Na kopu „Veliki Crljeni” otkopano je 3,4 miliona tona, a na  Polju „B” 1,3 miliona tona lignita.

Tokom 2015. godine u „Kolubari” je otkopano i odloženo 47,8 miliona metara kubnih otkrivke.

Dobri proizvodni rezultati RB „Kolubara” iz prethodne godine nastavljeni su i početkom 2016. godine, čak i u uslovima snežnih padavina i niskih temperatura.