Površinski kop Polje „Dˮ Rudarskog basena Kolubara 7. decembra ispunio je (prema rebalansu) plan proizvodnje uglja za 2015. godinu. Prema zvaničnim podacima Službe za koordinaciju proizvodnje, iskopano je ukupno 11.382.000 tona lignita, tako da je izvesno da će ovaj ugljenokop godinu završiti konačnim bilansom od oko 12 miliona tona, što je proizvodnja jednaka onoj koja je ostvarivana u njegovim „zlatnim danima“.

Dragan Arsenijević, direktor Polja „D“, kaže da je bilans ispunjen u vrlo teškim tehničkim uslovima i uz veliko zalaganje zaposlenih, ali i uz dobru koordinaciju sa pogonom Suva Separacija ogranka „Preradaˮ i dodatno angažovanje radnika „Pomoćne mehanizacijeˮ.