Danas je u Direkciji Rudarskog basena „Kolubara”, u Lazarevcu, održan sastanak predstavnika nemačkog „Tisen Krupa” na čelu sa Tomasom Jabsom, potpredsednikom holdinga „Tisen Krupa” za rudarstvo, predstavnika JP „Elektroprivreda Srbije” i RB „Kolubara”.

Renomirani nemački proizvođač rudarske opreme i najveći srpski proizvođač uglja godinama unazad sarađuju odlično, a cilj današnjeg sastanka, kao i prethodnih koji su održani u proteklom periodu, je unapređenje partnerske saradnje.

Na današnjem sastanku se govorilo o bageru 740L koji je za potrebe RB „Kolubara” izradio „Tisen Krup”, o dinamici realizacije montaže rotornog bagera kapaciteta 6600 koji je planiran za rad u okviru BTO (bager-traka-odlagač) sistema za proizvodnju otkrivke na kopu Polje „C“.  Izrada i montaža ovog bagera su jedan od paketa dela projekta„Zaštita i unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”. Ovaj projekat vredan je 182 miliona evra, a finansira se kreditnim sredstvima EBRD i KfW banke i sopstvenim sredstvima JP EPS.Takođe govorilo se i on potencijalima za poboljšanje i povećanje obima saradnje kada je reč o izradi rezervnih delova za rudarsku opremu.

Sastanku je u ime JP EPS prisustvovao je Slobodan Mitrović, izvršni direktor za proizvodnju uglja sa saradnicima, a RB „Kolubara” predstavaljali su direktor Milorad Grčić, zamenik direktora Mihailo Petrović i predstavnici menadžmenta privrednog društva i ogranka „Metal”.