Tokom prva dva meseca 2015. godine, na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara” proizvedeno je 4,23 miliona tona uglja, što je osam odsto više od planom predviđenih količina.

Najbolji proizvodni rezultat ostvaren je na površinskom kopu „Veliki Crljeni” gde je proizvedeno 1,37 miliona tona uglja, što je čak 25 odsto više od dvomesečnog plana. Na Polju „D” je iskopano 1,93 miliona tona uglja, a na Polju „B” nešto više od 170.000 tona.

Posebno treba istaći činjenicu da se od početka godine proizvodnja uglja na kopu „Tamnava-Zapadno polje” na jednom proizvodnom sistemu odvija redovno paralelno sa intenzivnim poslovima sanacije i revitalizacije opreme. Izuzetnim zalaganjem zaposlenih i menadžmenta RB „Kolubara” pokrenuta je proizvodnja uglja krajem prošle godine, a tokom prethodna dva meseca je iskopano blizu 750.000 tona lignita.

U februaru je na sva četiri ugljenokopa iskopano 1,95 miliona tona lignita, odnosno četiri odsto iznad plana za prethodni mesec.

Stabilnost i kontinuitet proizvodnog procesa na površinskim kopovima RB „Kolubara” izuzetno su značajni za kontiniranu proizvodnju električne energije i energetsku sigurnost države.