Tokom januara, na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara”, proizvedeno je 2,29 miliona tona uglja, što je 11 procenata više od planom predviđenih količina za ovaj period.

Prekoplanska proizvodnja tokom januara u velikoj meri je rezultat izvanrednih proizvodnih ostvarenja na tamnavskim kopovima, gde je zabeležena proizvodnja duplo veća od predviđene, a na kopu „Zapadno polje” za sada radi samo jedan sistem za proizvodnju uglja.

Umesto planiranih 600.000 tona, na dva tamnavska ugljenokopa, „Velikim Crljenima” i „Zapadnom polju”, tokom januara je iskopano 1,22 miliona tona lignita.

S obzirom da su oba tamnavska kopa, tokom prošlogodišnje poplave, bila potpuno potopljena, veliki je uspeh ostvarenje prekoplanske proizvodnje lignita. Kontinuitet i stabilnost proizvodnog procesa na tamnavskim kopovima su značajni za stabilnost elektroenergetskog sistema i održanje energetske nezavisnosti Srbije.