Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda posetili su, danas, površinski kop „Tamnava-Zapadno polje” i tom prilikom se upoznali sa procesom sanacije najproduktivnijeg kopa Rudarskog basena „Kolubara”, koji je poplavljen sredinom maja.

Grupi od 35 studenata i njihovim profesorima obratio se Nebojša Simić,  pomoćnik upravnika ovog ugljenokopa za kvalitet uglja, koji ih je uputio u tok realizacije projekta ispumpavanja.

– Bitno je stalno povezivati teoriju i praksu. Mi održavamo redovne kontakte sa „Kolubarom”, to nam je praktična baza. Teorija bez očigledne nastave nema veliku vrednost – rekao je prof. dr Aleksandar Cvijetić, prodekan za nastavu Rudarsko-geološkog fakulteta.

RB „Kolubara” će i dalje nastaviti tradicionalnu saradnju sa ovim fakultetom i pružati mogućnost budućim rudarima da teorijska znanja upotpune praktičnim.