U šestoj nedelji realizovanja projekta ispumpavanja vode iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje” nije bilo poziva, žalbi i prijava zainteresovnih strana po bilo kom osnovu.

Realizovana je poseta direktora Svetske banke za Evropu i Aziju sa saradnicima, koji su ovom prilikom izrazili zadovoljstvo realizacijom projekta ispumpavanja vode, kao i preduzetim merama za zaštitu životne sredine.

Svakodnevno se vrši monitoring kvaliteta vode u reci Kolubari i rezultati su u granicama dozvoljenih i definisanih. Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine redovno vrše uzorkovanje, analizu i monitoring kvaliteta vode i ustanovljeno je da je kvalitet vode zadovoljavajući. Tokom ispumpavanja nisu uočena odstupanja u oblasti tretmana sa gorivima i mazivima.

Ministarstvu odbrane Republike Srbije, kao nadležnoj instituciji, upućeni su dopisi za odobrenje početka poslova dekontaminacije tehničkih sistema koji se postepeno oslobađaju iz vode. Obezbeđeno je mesto, ambalaža i način za zbrinjavanje svih vrsta ulja koja su pomešana sa vodom pri remontovanju potopljenih proizvodnih sistema.