Proizvodnja oplemenjenog uglja u pogonu „Sušara“ Rudarskog basena „Kolubara“, koja je zbog poplava zaustavljena 16 maja, ponovo je pokrenuta 24. jula i odvija se bez zastoja.

Goran Mijatović, tehnički direktor „Kolubara-Prerade“, ogranka u okviru koga radi „Sušara“, rekao je da su prve tone oplemenjenog uglja (čija kalorijska vrednost je znatno veća od sirovog) utovarene u vagone šest sati nakon što su autoklave upaljene u čevrtak oko 14h.

– Zbog potapanja površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje“ usvojeni su novi proizvodni bilansi. Godišnji plan proizvodnje za „Sušaru“ je umanjen i sada, umesto 550.000, iznosi 320.000 tona sušenog uglja. To znači da do kraja godine treba osušiti 200.000 tona lignita koji nam dolazi sa kopova Polje „D“ i Polje „B“ – objašnjava Mijatović.

On je dodao da je šteta od poplave u pogonima „Sušare“ bila minimalna i da je popravljena brzo, ali se na početak proizvodnje čekalo zbog sanacije štete na kopovima. Mijatović je potvrdio da će svi radnici „Kolubare“, koji su putem zaključnica upisali sušeni ugalj, dobiti naručene količine u planiranim rokovima.

– Pored radnika „Kolubare“, prioritet su kotlarnice u školama i bolnicama. Siguran sam da ćemo, i pored velikih problema s kojima su suočeni kopovi, sve obaveze ispuniti na vreme. U „Sušari“ je urađen remont i ona će garantovano do kraja godine raditi bez zastoja – rekao je Mijatović.