“Elektroprivreda Srbije” juče je objavila poziv za podnošenje ponuda za ispumpavanje vode i mulja iz potopljenog kopa "Tamnava - Zapadno polje" Rudarskog basena "Kolubara". Rok za dostavljanje ponuda je 7. avgust, a rok za donošenje odluke je pet dana.

Kako se navodi u pozivu, najpovoljnija ponuda biće izabrana u pregovaračkom postupku zbog hitnosti posla, jer je plavljenje najvećeg površinskog kopa u ovom Rudarskom basenu ugrozilo rad elektroenergetskog sistema Srbije.

Procenjena ukupna količina zamuljane vode i mulja koju je potrebno ispumpati je 187 miliona kubnih metara, a količina mulja orijentaciono je procenjena na 2,5 miliona kubnih metara, navodi se u pratećoj dokumentaciji uz javnu nabavku. Optimalna brzina ispumpavanja od 20 do 30 kubnih metara u sekundi, a urađena studija je utvrdila da je moguće ispumpavanje maksimalno 50 kubnih metara u sekundi.

Proizvodnja na dva “Kolubarina” kopa “Tamnava-Zapadnom polju”  i “Velikim Crljenima” prekinuta je nakon majskih poplava, pa je dnevna količina uglja koja se isporučuje termoelektranama sa uobičajenih 90 pala na oko 45.000 tona.

Nivo vode na kopu “Veliki Crljeni” smanjen je za devet metara i najavljeno je da će on početi sa radom polovinom avgusta, što bi dnevni bilans trebalo da poveća na 65.000.