Poslednjih nekoliko godina oslonac proizvodnje uglja u Rudarskom basenu „Kolubara” su tamnavski kopovi, pre svega kop „Tamnava-Zapadno polje”. U prethodnoj godini, na tamnavskim kopovima je iskopano preko 19 miliona tona uglja što je dve trećine ukupne prošlogodišnje proizvodnje kopova.
Tokom poplavnog talasa, kada je reka Kolubara probila nasipe i ulila se u tamnavske kopove, od najproduktivnijih kopova nastala su dva jezera. U eksploatacionom polju kopa  „Veliki Crljeni” nalazi se 26 miliona kubika, dok se u prostoru „Zapadnog polja” nalazi oko 210 miliona kubika vode.
Nakon potapanja tamnavskih kopova, primat u proizvodnji preuzeli su kopovi u istočnom delu rudarskog basena, koji su bili delimično potopljeni. Najpre je pokrenuta proizvodnja uglja na Polju „B”, pa su uključena još dva sistema za proizvodnju uglja na Polju „D”, čime je podignut nivo proizvodnje skoro duplo. Prošle nedelje stvoreni su uslovi da se u RB „Kolubara” dnevno otkopava 45.000 tona lignita.
Od početka ispumpavanja vode iz Površinkog kopa „Veliki Crljeni” do sada je nivo vode smanjen za оkо 130 centimetara. Trenutno su na ispumpavanju vode iz ovog kopa uključene 23 pumpe. U prethodnom periodu, sa povećanjem broja pumpi povećan je i intenzitet ispumpavanja vode. Poslednja dva dana, obilne padavine su usporile smanjenje nivoa vode, pa je dnevno nivo bio niži za 9 centimetara. Sa pumpama ovog kapaciteta, u sušnom period moguće je nivo vode spustiti za 14 centimetara dnevno.
Prioritet je nabavka još pumpi velikog kapaciteta kako bi se u što kraćem roku ispumpala voda iz ovog i kopa „Tamnava-Zapadno polje”, jer ponovno upostavljanje proizvodnog procesa na ovim kopovima znači sigurnost elektroenergetskog sistema države i kontinurano snabdevanje potrošača električnom energijom.