Od početka ispumpavanja vode iz Površinkog kopa „Veliki Crljeni” do sada je nivo vode smanjen za оkо 70 centimetara.

Pored već postojećih pumpi u vlasništvu Rudarskog basena „Kolubara” koje su do sada radile na ispumpavanju vode, uključeno je još pet novih pumpi. Reč je o tri pumpe JKP „Vodovod i kanalizacija” Novi Sad i dve pumpe JVP „Vojvodinavode” iz Novog Sada.

Sa uključivanjem ovih pumpi u rad povećan je kapacitet ispumpavanja vode. Sad sve pumpe zajedno iz ovog tamnavskog kopa ispumpavaju oko tri metra kubna u sekundi.

Paralelno sa procesom ispumpavanja vode, na kopu „Veliki Crljeni”, počeli su radovi na montiranju pet tračnih transportera za odvoz uglja od kopa do Drobilane, postrojenja za pripremu uglja. Poslovi montiranja su otpočeli sa ciljem da se nove trase i transporteri pripreme za početak proizvodnje uglja na ovom ugljenokopu.