U Rudarskom basenu „Kolubara” se radi na sanaciji posledica poplavnog talasa koji je naneo ogromne posledice po proizvodne pogone najvećeg proizvođača uglja u zemlji.

Na oba aktivna površinska kopa u istočnom delu rudasrkog basena, Polju „D” i Polju „B”, aktivno se radi na obnavljanju proizvodnog procesa. Na oba kopa je počeo rad po jednog sistema za proizvodnju uglja. Na Polju „D” se vrši poslednja faza priprema za uključivanje još jednog sistema u rad.

I pored svih problema koji su u poplavnom talasu ostavili posledice, iz RB „Kolubara” svakodnevno se za TENT otprema oko 25 hiljada tona lignita dnevno, što je u ovom trenutku maksimum, ali se po uključivanju još jednog sistema u rad očekuje povećanje proizvodnje.

Na jednom od dva tamnavska kopa, polju „Veliki Crljeni” u toku je ispumpavanje vode sa sedam pumpi i do sada je nivo vode spušten za oko 30 centimetara.