Na dva od četiri aktivna površinska kopa Rudarskog basena „Kolubara” proizvodi se otkrivka (zemlja iznad uglja). Trenutno su u proizvodni proces otkopavanja otkrivke uključena dva BTO (bager-traka-odlagač) sistema na Polju „D” i dva BTO sistema na Polju „B”.

Uporedo sa radovima na pripremi uključivanja opreme na ova dva kopa, u tamnavskom delu kolubarskog basena radi se na ojačavanju nasipa na reci Kolubari dugog oko sto metara.