Međunarodni dan rada radnici Rudarskog basena „Kolubara“ dočekali su na svojim radnim mestima – posao se odvijao u tri smene na sva četiri površinska kopa i u Pogonima „Prerade“, uz angažovanje svih sistema za proizvodnju, transport i preradu lignita, izuzev BTS sistema koji je u redovnoj investicionoj opravci, gde su angažovani radnici „Metala“.

Prosečna dnevna proizvodnja u RB „Kolubara” iznosi oko 83.000 tona uglja i dovoljna je da se obezbedi električna energija za dve metropole poput Beograda. Prema rečima Milorada Grčića, direktora RB „Kolubara“, od početka godine na kolubarskim kopovima otkopano je 11 miliona tona lignita, što je za oko pet procenata više od plana. Najveći prebačaj plana ostvaren je na Polju „D”, gde je proizvedeno tri i po miliona tona uglja, odnosno za 20 odsto više od planirane količine. Najveću proizvodnju, više od pet miliona tona, beleži kop „Tamnava-Zapadno polje”.

Za četiri meseca otkopano je blizu 26 miliona kubika otkrivke, što je preduslov za stabilnu poizvodnju lignita.Time je nastavljen trend prekoplanske proizvodnje koja od početka godine iznosi oko 20 procenata.

Tomislav Žujović, rukovodilac Proizvodno-tehničkog sektora rekao je da je  plan da se za četiri praznična dana proizvede 315.000 tona uglja i otkopa 835.000 kubika otkrivke. Rad na kopovima se odvija u otežanim uslovima usled obimnih padavina. Zbog velike količine kišnice pojačani su radovi na odvodnjavanju, a redovna proizvodnja nije ugrožena.

RB „Kolubara“, najveće privredno društvo u sastavu JP „Elektroprivrede Srbije“ je oslonac sigurnosti elektro-energetskog sistema. U kolubarskom ugljenom sistemu proizvodi se dve trećine ukupne proizvodnje uglja u državi, a od lignita sa kolubarskih kopova proizvodi se više od polovine električne energije u Srbiji.