Na površinskim kopovima Polje „B“ i Polje „D“ Rudarskog basena „Kolubara“ u toku su remonti na ugljenim sistemima koji su počeli pre nedelju dana i trajaće sve do 10. maja.

U pitanju je investiciona  opravka BTS sistema, a sprovodi se na na bagerima Glodar 1 i Glodar 8. Na bageru Glodar 8 u toku je revitalizacija najbitnijih delova, a to su reduktor kopanja i polumesec. Revitalizacija se vrši u postrojenjima „Kolubare Metala“.

Obiman posao koji obuhvata dizanje šticne, skidanje reduktora kopanja, vitla, kabla i bubnja, kao i zamena kablova elektro upravljanja već je u poodmakloj fazi na Glodaru 1. Pedeset procenata delova koji su već uspešno remontovani u „Metalu“ vraćeni su na bager.

Po završetku BTS linije, redovnom investicionom opravkom biće obuhvaćeni sistemi   Tamnavskih kopova. Remonti na ovim kopovima su veoma značajni jer se na njima proizvodi  dve trećine lignita u RB „Kolubara“.

U toku su pripreme za najveći godišnji remont čiji je početak planiran za 10. maj i trajaće sve do 30. juna.