Od danas, stručne službe Rudarskog basena „Kolubara”, počinju sa upućivanjem radnika „Kolubara-Usluga” na lekarske preglede, u cilju zasnivanja radnog odnosa u RB „Kolubara”.

Ovo je prvi korak rešavanja pitanja statusa velikog broja radnika i njihovih porodica, čime menadžment RB „Kolubara” još jednom potvrđuje svoju posvećenost brizi o radnicima i održavanju stabilnosti proizvodnje u RB „Kolubara”.

Prva grupa od 1.470 radnika, koji su preko „Kolubara-Usluga” angažovani u proizvodnom procesu „Kolubare”, od sutra će krenuti na lekarske preglede, a ovaj proces će biti nastavljen narednih dana.

Radnici koji su angažovani u proizvodnom procesu u „Kolubari” izuzetno su bitan faktor ispunjavanja planova proizvodnje uglje i otkrivke. Prelazak ovih mladih radnika u RB „Kolubara” poboljšaće njihov status i resursno osnažiti „Kolubaru”.