Rudarski basen „Kolubara” dobitnik je zahvalnice za doprinos u razvoju i unapređenju civilne zaštite Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Predrag Marić, načelnik Sektora za vanredne situacije, zahvalnicu za RB „Kolubara” uručio je Goranu Perišiću, rukovodiocu Kabineta direktora, na svečanosti koja je povodom 1.marta, Dana civilne zaštite, organizovana u sali Uprave za vanredne situacije Beograd.

Pored Rudarskog basena „Kolubara”, dobitnici zahvalnica su i : Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Žandarmerija, Helikopterska jedinica, Crveni krst, Gradska opština Lazarevac,  Javno preduzeće za komunalnu privredu „Lazarevac” i nekoliko fizičkih lica.

Prošle godine RB „Kolubara” je sarađivala sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije kroz ustupanje prostora jezera Očaga kod Lazarevca za izvođenje praktičnih vežbi.