Od kraja minule godine, kada je počela ekshumacija grobnih mesta sa groblja u Baroševcu, izmešteno je 140 grobnih mesta. Ovaj projekat je izuzetno bitan za razvoj  RB „Kolubara“ i kopa Polje „B/C“. Premeštanje baroševačkog groblja je jedan od uslova da se olakšaju uslovi rada i otkopavanje uglja i otkrivke na ovom površinskom kopu.

Za buduća sahranjivanja i prenos oko 1.700 grobnih mesta sa starog groblja, sredstvima „Kolubare” sagrađeno je novo groblje „Petkovača“. Kompleks novog groblja obuhvata površinu od oko četiri  hektara i 2.000 grobnih mesta.

Između RB „Kolubara” i JPKP „Lazarevac“ zaključen  je ugovor za ekshumacije, pogrebno opremanje i prenos posmrtnih ostataka na druga groblja. Zaključen je i ugovor sa izvođačem radova za preseljenje i restauraciju spomen-obeležja. Nadzor će vršiti specijalisti sudske medicine i nadležni sanitarni inspektor.

Sva grobna mesta,  za koja nema staralaca, biće preseljena na novo groblje „Petkovača” na isti način kao i grobna mesta koja imaju staraoce, uz nešto drugačiju proceduru u pravnom postupku.

Najstariji aktivni površinski kop Polje „B“ je u završnoj fazi eksploatacije, a njegova prirodna zamena, odnosno nastavak postojećeg ugljenog sloja je Polje „C“. Za napredovanje ovog površinskog kopa, pored izmeštanja starog groblja u Baroševcu, neophodno je i izmeštanje puta regionalnog značaja Lazarevac-Aranđelovac, mreže lokalnih saobraćajnica, industrijske pruge uskog koloseka, kao i dela reke Peštan.