Na 9. Međunarodnom sajmu energetike i 10. Međunarodnom sajmu zaštite životne sredine i prirodnih resursa ECOFair, koji se, kao objedinjena manifestacija, od 9. do 12. oktobra održavaju u halama Beogradskog sajma, danas su svoje radove, ispred Rudarskog basena „Kolubara“, predstavili dr Slobodan Radosavljević, rukovodilac Sektora za zaštitu i unapređenje životne sredine i Radovan Maksimović, koordinator održavanja elektrotehničkih sistema.

Govoreći na temu „Redizajn zaštite životne sredine u RB „Kolubara“ u bliskoj budućnosti, Radosavljević je izložio prezentaciju u kojoj su predstavljene sve važnije aktivnosti ovog privrednog društva u oblasti ekologije realizovane u prethodnom periodu. Bilo je reči i o projektima koji su u toku ili čija realizacija se u bliskoj budućnosti planira, a zainteresovanima je prikazan i softverski sistem za interno praćenje stanjaživotne sredine na prostoru na kome se prostire Kolubarski rudarski basen.

- Ovo je prilika da još jednom istaknemo da je „Kolubara“ društveno odgovorna firma, koja razmišlja „zeleno“ i koja, u saradnji sa EPS-om i nadležnim ministarstvima, ulaže velike napore da standardi u oblasti ekologije prihvaćeni svuda u svetu budu ispoštovani i u našoj zemlji – rekao je Radosavljević.

Radovan Maksimović ovom prilikom izlagao je na temu „Održavanje i modernizacija elektrotehničkih sistema RB „Kolubara“, a rad, u čijoj izradi su učestvovali i Vojin Radić, upravnik Službe elektroodržavanja na „Tamnava-Zapadnom polju“, kao i Zoran Simić i Nikola Tadić, sastavljen je iz dve tematske celine.

- Uprvom delu napravljen je presek stanja opreme i mašina na kolubarskim kopovima nakon remonata koji elektroslužbe obavljaju svake godine, a koji omogućavaju neometanofunkcionisanje sistema tokom naredne sezone. Drugi segment posvećen je modernizaciji i postepenoj zameni zastarelih delova novim, savremenijim, što je takođe, jedan od važnih uslova za postizanje rekordne proizvodnje u Rudarskom basenu – objasnio je Maksimović.