U „Toplani” koja se nalazi u sastavu postrojenja za preradu i oplemenjivanje uglja Rudarskog basena „Kolubara” u Vreocima, pušten je u rad revitalizovani kotao 2. Revitalizacijom ovog kotla stvoreni su uslovi za sigurniji i pouzdaniji rad toplovoda za industriju i toplifikaciju Lazarevca.

Reč je o najvećoj investiciji  u pogonu  Toplana od 1981.godine kada je otvorena, a vrednost ovih poslova je oko 200 miliona dinara.

Govoreći o značaju ovog objekta, Milorad Grčić, direktor RB „Kolubara”, je istakao da se revitalizacijom drugog kotla u „Toplani” obezbedjuje stabilniji rad „Toplane” i sigurnost grejanja građana opštine Lazarevac. Tokom prethodne godine takođe je remontovan i kotao 1, a završetkom radova na kotlu 2, potpuno je osavremenjen proizvodni proces objekta „Toplane”.

Aleksandar Milićević, direktor Ogranka „Prerada” je ocenio da je „Toplana” sada potpuno spremna za predstojeću zimsku sezonu, kao i da je nakon 30 godina od početka rada, prvi put revitalizovana.

Zamenik predsednika Gradske opštine Lazarevac Bojan Stević, izrazio je zadovoljstvo puštanjem ovog dela postrojenja u rad, koje je od interesa za domaćinstva i opštinu Lazarevac.