U prvih osam meseci na četiri površinska kopa Rudarskog basena ,,Kolubara”,  ukupno je proizvedeno 19.601.349 tona lignita, što je za 3,5 posto više od planirane količine koja je prethodno projektovana na 18.976.000 tona. Istovetan prebačaj ostvaren je kada je u pitanju i proizvodnja čvrste mase, gde je od planiranih 43.510.000 kubika, ukupno proizvedeno 45.058.018 kubnih metara jalovine.