Tokom jučerašnjeg dana, na površinskim kopovima Rudarskog basena „Kolubara“, zbog veoma visokih temperatura, zaustavljeni su sistemi za proizvodnju.

Od 13 do 18 časova, na kopovima Polje „B“, Polje „D“ i „Tamnava-Zapadno polje“ napravljen je prekid u proizvodnom procesu, nakon što je na merenjima temperature u hladovini pored bagera, na 1,5 metar iznad nivelete kopanja izmereno 38 stepeni Celzijusa, što je gornja granica za rad na otvorenom prostoru.

Nakon pada temperature, proizvodni sistemi su ponovo uključeni u rad. Odluka o zaustavljanju rada sistema donosi se u skladu sa zakonskim procedurama, a pre svega zbog zaštite zdravlja i bezebednosti zaposlenih, kao i očuvanja mehanizacije.

Jučerašnji višečasovni prekid rada proizvodnih sistema nije uticao na bilans proizvodnje uglja i otkrivke površinskih kopova RB „Kolubara“.