Upravni odbor “Elektroprivrede Srbije”, na juče održanoj sednici, usvojio je odluke o statusnoj promeni i odobrio nacrt ugovora o pripajanju Privrednog društva „Kolubara-Metal“ Privrednom društvu Rudarski basen „Kolubara“, a istovremeno su donete odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju RB „Kolubara“ i o obrazovanju Ogranka „Kolubara-Metal“.

Usvajanjem ovih odluka, procedura formalnog pripajanja “Metala” svom osnivaču ulazi u završnu fazu. Da podsetimo, proces je otpočeo krajem aprila, kada je inicijativa pokrenuta na sednici Skupštine Rudarskog basena. Predlog odluke o statusnoj promeni sa nacrtom ugovora, koji je  Skupština “Metala” usvojila je 24. maja, UO EPS-a odobrio je 10 juna. Trideset dana nakon što je ona objavljena u Agenciji za privredne registre, stvoreni su uslovi za donošenje konačne Odluke o pripajanju, koju su Skupštine “Metala”, a zatim i “Kolubare” usvojile 15 jula.

Nakon što je pomenute odluke i nacrt ugovora odobrio EPS, očekuje se da saglasnost na njih da Vlada Srbije, nakon čega će biti stvoreni uslovi da ugovor o pripajanju bude i zaključen.