Godišnja investiciona opravka u pogonima za preradu i oplemenjivanje uglja Ogranka „Prerada“ jednom od vitalnih delova Rudarskog basena „Kolubara“, privedena je kraju. Svi poslovi određeni planom remonata ostvareni su u potpunosti za manje od mesec dana. Redovni servisni radovi obavljeni su u pogonima Oplemenjivanja, Suve separacije i Železničkom transportu. U isto vreme, počelo se i sa investicionim poslovima na drugom kotlu u Toplani. Očekuje se da realizacija ovog posla bude gotova početkom avgusta.

Prema planu proizvodnje u ovoj godini, ogranak „Prerada“ treba da prihvati 12.164.000 tona uglja sa površinskih kopova Polje „D“ i Polje „B“. Od toga, za proizvodnju električne energije, TENT-u će biti isporučeno 8.718.000, a Termoelektrani „Kolubara“ 2.282.000 tona. Široka potrošnja biće zadovoljena sa 550.000 tona sušenog uglja.

Završetkom remonata uspostavljena je uobičajena dinamika isporuke uglja ka termoelektranama „Nikola Tesla“ u Obrenovcu i „Kolubara“ u Velikim Crljenima. Prema rečima tehničkog direktora, Aleksandra Milićevića, pogoni ovog dela „Kolubare“ spremni su da prihvate sve količine rovnog uglja koji stiže sa Polja „D“ i Polja „B“. Time će postrojenja za preradu uglja, kao i industrijski železnički transport, odgovoriti zahtevima koje diktira proizvodnja na ovim kopovima, transportu ka termoelektranama i potrebama široke potrošnje za lignitom.