U Rudarskom basenu „Kolubara”, vodećoj kompaniji „Elektroprivrede Srbije”, godišnje se na stručnoj praksi nalazi oko 30 učenika i studenata domaćih i inostranih fakulteta različitih obrazovnih profila.

Tokom leta na četiri savremena površinska kopa, gde se godišnje proizvede oko 30 miliona tona lignita, na stručnoj praksi su dva studenta mašinstva Folker Šhruder iz Nemačke i Ur Ajdn iz Turske, koji će steći znanja iz rudarstva i tehnologije eksploatacije otkrivke i uglja.

Praksa studenata se odvija u skladu sa programom Službe za ljudske resurse RB „Kolubara”, pod stručnim nadzorom Dragana Arsenijevića, glavnog inženjera „Površinskih kopova”, i njegovih saradnika Ivana Šuke i Božidara Ikonića, mašinskih inženjera.

Strani akademci se kroz opšti uvid, a potom i konkretno na terenu, upoznaju sa značajem i veličinom najvećeg proizvođača lignita na Balkanu, ograncima u „Kolubari”, sagledavanjem svih faza otkopavanja, prerade i oplemenjivanja uglja.

Boravak stranih studenata deo je tradicionalne saradnje „Kolubare” sa Nacionalnim odborom za međunarodnu razmenu studenata za stručnu praksu fakulteta prirodnih i tehničkih nauka – IAESTE Serbia (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Studenti, koji su prvi put u Srbiji, impresionirani su gostoprimstvom svojih domaćina i napominju da, pored stručnih znanja, žele da upoznaju kulturu, istoriju i način života u Srbiji.