Na četiri površinska kopa Rudarskog basena „Kolubara”, prema procenama Službe proizvodnje, za šest meseci iskopano je preko 14 miliona tona uglja, što je 4,2 odsto više od plana. U istom periodu otkopano je i odloženo 34,4 miliona kubika jalovine, čime je plan prebačen za oko četiri odsto.

Najveće količine lignita iskopane su na kopu „Tamnava-Zapadno polje”, gde je, sa proizvedenih 6,5 miliona tona lignita, plan prebačen za oko 17 odsto. Na istom kopu je, takođe, ostvarena i najveća proizvodnja otkrivke. Sa nešto više od 16 miliona metara kubnih jalovine ostvaren je prebačaj plana od 28,5 odsto.

U junu je u RB „Kolubara” proizvedeno preko dva miliona tona uglja, čime je ostvaren prebačaj plana za nešto više od pet odsto.

Prekoplanski proizvodni rezultati Kolubarskog ugljenog basena obezbeđuju stabilnost i bezbednost elektroenergetskog sistema Republike Srbije.