U Rudarskom basenu „Kolubara”, vodećem proizvođaču uglja u Srbiji, u toku je remont ugljenog sistema na površinskom kopu Polje „D”. Najvažniji  i najveći poslovi tokom ovog remonta su popravka i modernizacija bagera „glodar 7”, poznatijeg kao „plava ptica”, i njegove pripadajuće linije. Planirano je da remontni poslovi budu završeni 10. jula, čime će biti završene redovne investicione popravke svih sistema za proizvodnju uglja na površinskim kopovima RB „Kolubara”.

Osim uobičajenih remontnih aktivnosti, na rotornom bageru „glodar 7” biće postavljen sistem frekventno regulisanog radnog točka, što će omogućiti promenu brzine rada i bolje prilagođavanje materijalu koji se kopa i bitno doprineti modernizaciji rada mašine. Ovaj sistem već je uveden na dva bagera na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje”. Radove izvode stručne službe „Kolubara Metala”, koji su obezbedila sve uslove za kvalitetno obavljanje remonta i tehničko poboljšanje rudarske opreme.

Zbog većeg obima posla planirano je da investiciona opravka traje nešto duže, ali postoji mogućnost da radovi budu završeni i pre predviđenog roka, s obzirom da se svi poslovi, za sada, odvijaju zadovoljavajućom dinamikom. Kada remonti budu završeni, na kopovima „Kolubare” biće stvoreni uslovi neophodni za nesmetan rad rudarskih mašina u zimskom period, kada je proizvodnja električne enerije iz termokapaciteta, a na bazi uglja iz RB „Kolubara” najveći oslonac elektroenergetske stabilnosti Srbije.