U toku su konkretni koraci na iznalaženju efikasnog rešenja za deo stanovništva sela Junkovac, čija su domaćinstva ugrožena zbog aktiviranja klizišta na poziciji severnog krila površinskog kopa Polje „D”.

Stručne službe Rudarskog basena „Kolubara” i Gradskog zavoda za veštačenje Beograd, koje su popisivale 11 domaćinstava u selu Junkovac, najbižih zoni klizišta površinskog kopa, završile su sve zapisnike popisa, koji su uručeni vlasnicima ovih domaćinstava.

Svih 11 vlasnika su se složili sa zapisnicima domaćinstava, a po dobijanju njihove saglasnosti, stručne službe Gradskog zavoda za veštačenje počele su rad na proceni vrednosti imovine.

Nakon završetka obračuna, procene vrednosti biće uručene vlasnicima domaćinstava. Ukoliko se slože sa ovom procenom, vlasnicima če biti isplaćena celokupna nakanda za imovinu. Ukoliko se ne saglase sa procenom, biće im isplaćen avans u visini od 50 procenata preliminarne procene, a ostatak po završetku pravne procedure.

Privremeni smeštaj u objektima koji su u vlasništvu RB „Kolubara”, ranije iseljenih za potrebe ekspropijacije u Mesnoj zajednici Vreoci, ponuđen je svim porodicama. Jedna porodica je prihvatila i uselila se u domaćinstvo u Vreocima, dok su ostali stanovnici, po svojoj želji smešteni kod rođaka.

Na zahtev meštana Mesne zajednice Junkovac, da pregledaju kuće u domaćinstvima van zone klizišta, koje se nalaze na obodu površinskog kopa, stručna komisija RB „Kolubara” će, po prijavi vlasnika, izaći na teren sa ciljem da se utvrdi da li su oštećenja na objektima izazvana uticajem proizvodnog procesa na površinskom kopu RB „Kolubara”.

Menadžment Rudarskog basena „Kolubara” kontinuirano radi na pronalaženju dugoročnog rešenja dugogodišnjeg problema, kako za građane tako i za samu kompaniju.