Na površinskom kopu „Tamnava-Zapadno polje”, najproduktivnijem ugljenokopu Rudarskog basena „Kolubara”, 13. juna ostvarena je rekordna dnevna proizvodnja otkrivke u radu jednog BTO sistema za proizvodnju otkrivke (bager-traka-odlagač) od početka kontinualne eksploatacije u RB „Kolubara”.

Zaposleni na Drugom BTO sistemu „Tamnava-Zapadnog polja”, juče su, tokom tri smene, ostvarili rekordnu dnevnu proizvodnju jednog sistema, kada je, prema podacima Službe proizvodnje „Kolubare”, otkopano i odloženo 74.435 metara kubnih jalovine.

Na sva četiri aktivna površinska kopa RB „Kolubara” godišnje se otkopa i odloži oko 70 miliona kubika otkrivke i oko 30 miliona tona uglja. Iz uglja koji se proizvodi u RB „Kolubara”, najvećem proizvođaču lignita u „Elektroprivredi Srbije”, proizvodi se skoro 55 procenata električne enerije u Srbiji.