Na četiri površinska kopa Rudarskog basena „Kolubara”, najvećeg proizvođača uglja u „Elektroprivredi Srbije”, prema podacima Službe proizvodnje, tokom prvih pet meseci 2013. godine iskopano je oko 12 miliona  tona lignita, što je oko četiri odsto više od plana. Popunjenost deponija ugljem u Termoelektranama „Nikola Tesla” u Obrenovcu, krajem maja bila je znatno iznad bilansa.

Od početka tekuće godine do kraja maja, na površinskim kopovima RB  „Kolubara”, otkopano je i odloženo nešto više od 28,7 miliona kubnih otkrivke, što je oko pet odsto više od planom predviđenih količina.

Uprkos intezivnim radovima na sanaciji klizišta na poziciji severnog krila površinskog kopa Polje „D”, poslednjih nekoliko dana maja, proizvodnja uglja i otkrivke na površinskim kopovima Polje „B” i Polje „D” odvijala se ustaljenom dinamikom, bez vanrednih prekida. Zahvaljujući visokom nivou angažovanja stručnih službi i menadžmenta RB „Kolubara”, ispunjeni su planirani bilansi proizvodnje uglja, kao i snabdevanje termoelektrana potrebnim količinama lignita, čime je obezbeđena stabilnost i sigurnost elektro-energetskog sistema Srbije.