Uprkos lošim vremenskim uslovima i velikim količinama padavina tokom danšnjeg dana, brzina kretanja jalovinskih masa u zoni klizišta na poziciji severnog krila površinskog kopa Polja „D” nije promenjena. Aktivnosti na saniranju klizišta u ovoj zoni kopa se nastavljaju.

Od jutros, dve ekipe stručnih službi RB „Kolubara” su na terenu i počeo je popis domaćinstava. Sutra će u posao biti uključene još tri ekipe Gradskog zavoda za veštačenje Beograd, koje će zajedno sa stručnim službama RB „Kolubara” intezivno raditi na popisu 11 domaćinstava najbližih zoni klizišta. Planirano je da se radi svakoga dana, i vikendom, dokle god dnevna svetlost to dozvoljava. Naknadno će biti popisano i ostalih 26 domaćinstava u ovom delu sela Junkovac.