Rotorni bager „glodar 1” koji je transportovan trasom dužine od deset kilometara, sa površinskog kopa „Veliki Crljeni” na kop „Tamnava-Zapadno polje” stigao je na odredište placa neposredno pored pozicije na kojoj će biti uključen u proizvodni proces. Zbog komplikovanog transporta ove mašine, skinuti su delovi opterećenja koji se sada ponovo montiraju na bager. Prema planovima, u proizvodni proces će biti uključen u utorak na ugljenom sistemu „Zapadnog polja”.

Ovaj bager radio je na otkopavanju otkrivke na kopu „Veliki Crljeni”. Na najmlađem  aktivnom  kopu RB „Kolubara”, koji je otvoren u oktobru 2008. godine, završena je eksploatacija otkrivke.Zaključno sa 18. majem 2013. godine, posle nepunih pet godina rada na kopu „Veliki Crljeni” otkopano je nešto više od 19 miliona metara kubnih čvrste mase.

U periodu od 2009. godine do danas, rudari kopa „Veliki Crljeni” iskopali su oko 18.5 miliona tona lignita, a u narednih dve i po godine iz ovog kolubarskog ležišta planirana je proizvodnja još 10.5 miliona tona uglja visokog kvaliteta.