„Elektroprivreda Srbije“ i Rudarski basen „Kolubara“ potpisali su danas ugovor sa kompanijom „Sandvik“ iz Švedske, sa sedištem u Austriji, za nabavku odlagača za sistem bager-transporter-odlagač na površinskom kopu Polje „C“. Ovaj ugovor, vredan 14,38 miliona evra, treći je potpisani ugovor u okviru projekta „Unapređenje zaštite životne sredine u Rudarskom basenu Kolubara“ od 181 milion evra.

Finansiranje projekta je obezbeđeno iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj od 80 miliona evra, kredita od 65 miliona evra od nemačke Razvojne KfW banke, devet miliona evra je bespovratna pomoć Vlade Nemačke, dok 27 miliona evra obezbeđuje EPS. Projektom je obuhvaćeno uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju u zapadnom delu RB „Kolubara“, modernizacija opreme nabavkom novog bager-transporter-odlagač (BTO) sistema i sistema za snabdevanje energijom za površinski kop Polje „C“ i nabavkom odlagača za međuslojnu jalovinu za PK „Tamnava-Zapadno polje“.

Realizacijom projekta unaprediće se tehnologija eksploatacije uglja, povećaće se energetska efikasnost termoelektrana (TE „Nikola Tesla“ i TE „Morava“) koje ovaj ugalj koriste za proizvodnju električne energije, a biće smanjeni i negativni uticaji na životnu sredinu. Zbirne godišnje uštede procenjene su na 26 miliona evra, dok je predviđena i ušteda od milion tona uglja godišnje. Emisije CO2, SO2, NO2 u elektranama koje koriste ugalj iz RB „Kolubara“ smanjiće se za oko tri odsto godišnje u odnosu na sadašnje, kao i količine pepela i šljake za 885.000 tona po godini.

Predviđeno je da realizacija traje 3,5 godine. Da je ovaj projekat priznat u svetu ukazuje podatak da je „Unapređenje zaštite životne sredine i RB „Kolubara“ kandidat Srbije u okviru međunarodne inicijative RIO+20.

Do sada su potpisani ugovori sa kompanijama „Krup“ i „Kopeks“ za nabavku bagera i transportera sa trakama, ukupno vredni 60 miliona evra.

Sektor EPS za odnose s javnošću