Zaposleni u Rudarskom basenu „Kolubara“ od početka 2013. godine ostvaruju prekoplanske proizvodne rezultate, a trend podizanja proizvodnje na kolubarskim kopovima se nastavlja. I tokom prazničnih dana, rudari i stručne službe „Kolubare“ ostvaruju dobre proizvodne rezultate.

Prema proceni Službe za proizvodnju Rudarskog basena „Kolubara“, na četiri površinska kopa, tokom aprila proizvedeno je nešto više od 2,19 miliona tona uglja, odnosno blizu deset procenata iznad plana.  U istom periodu, otkopano je i odloženo oko 5,17 miliona metara kubnih otkrivke, što je sedam procenata ispod planom predviđenih količina.

Za prva četiri meseca 2013. godine, prema procenama Službe za proizvodnju, u RB „Kolubara“ je iskopano nešto više od 10,52 miliona tona lignita, čime je plan prebačen za oko šest procenata. Tokom prethodna četiri meseca, na kolubarskm kopovima, ostvarena je proizvodnja otkrivke od oko 21,86 kubika čvrste mase, što je tri procenta iznad plana za ovaj period.