Na 53. sednici Skupštine Rudarskog basena „Kolubara“ održanoj 25.aprila u Lazarevcu jednoglasno je donet zaključak da se prihvati inicijativa o pokretanju postupka pripajanja „Kolubara Metala“ svom osnivaču.

Do ovog zaključka došlo se na osnovu svestranog sagledavanja poslovanja i statusa „Kolubara Metala“ kome je pretila likvidacija s obzirom da je kumulirani gubitak prešao vrednost kapitala.

Po jedinstvenoj oceni menadžmenta RB „Kolubara“, „Kolubara Metala“, sindikalnih predstavnika, kao i ovlašćenih predstavnika osnivača, predloženo rešenje će omogućiti da se sačuva likvidnost preduzeće i njegova osnovna delatnost.

Obrazlažući navedeni predlog Dragoljub Laković, predsedavajući Skupštine i Milorad Grčić, direktor Rudarskog basena „Kolubara“ su istakli da će se na ovaj način stvoriti uslovi da „Kolubara Metal“ obezbedi kvalitetno, blagovremeno i interventno održavanje rudarske opreme, pogonsku spremnost rudarskih kapaciteta vodećeg proizvođača uglja u Srbiji.

U okviru procesa restrukturiranja i racionalizacije EPS-a „Kolubara Metal“ je 30. septembra 2005. godine izdvojena iz Rudarskog basena „Kolubara“, ali je vreme pokazalo da je to bio pogrešan potez.

O svim koracima pripajanja „Kolubara Metala“ Rudarskom basenu „Kolubara“ zaposleni će biti blagovremeno obavešteni, kako bi se ovaj proces u skladu sa zakonom što bezbolnije završio.