Predstavnici Delegacije nemačke privrede u Srbiji i članovi Nemačko-srpskog privrednog udruženja danas su posetili Direkciju Rudarskog basena „Kolubara”  u Lazarevcu. Održan je sastanak sa privrednicima iz Nemačke, na kome su učestvovali Milorad Grčić, direktor RB „Kolubara” sa saradnicima, predsednici opština Lazarevac, Lajkovac i Ub, na čijim teritorijama se eksploatiše kolubarski ugalj. Delegaciju nemačke privrede, koja je okupila renomirane nemačke firme iz sektora energetike i rudarstva prisutne u Srbiji, predvodio je direktor delegacije Michael Schmidt. Razgovorima su prisustvovali i predstavnici 15 kompanija.

Ideja ove posete, inicirane od RB „Kolubara”, je povezivanje privrednog društva sa Delegacijom nemačke privrede u Srbiji, sa ciljem da ova organizacija zainteresovanim kompanijama iz Nemačke pomogne u kontaktima sa lokalnim firmama.

Predstavljen je investicioni ciklus koji sledi u RB „Kolubara”, uključujući i kreditne aranžmane sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Nemačkom razvojnom bankom (KfW) za realizaciju projekta „Doprinos u zaštiti i unapređenju životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”.

Na sastanku se govorilo o potencijalima saradnje najvećeg proizvođača uglja u Srbiji i lokalnih samouprava sa nemačkim firmama. Gosti su upoznati sa razvojnim projektima i važnošću RB „Kolubara” u elektroenergetskom sistemu zemlje.

Predsednici opština predstavili su investicione potencijale opština, kao i preduzeća koja sarađuju sa RB „Kolubara”. Na ovakav način je RB „Kolubara” sa direktorom Grčićem na čelu, na pokazala visok nivo odgovornosti prema lokalnim zajednicama i opštinama na kojima posluje, jer je ova poseta iskorišćna i za predstavljanje investicionih i poslovnih potencijala opština nemačkim firmama i Delegaciji. RB „Kolubara” indirektno utiče na stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta u ovim opštinama, čime se partnerstvo RB „Kolubara“ sa opštinama iskazuje na najvažnijem segmentu zajedničkog rada, zapošljavanju i podizanju standarda građana.

Pored razgovora o oblicima potencijalnog partnerstva, istaknuta je i važnost razmene iskustava, znanja i korišćenja novih i savremenih tehnologija rada.