Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” i Privredno društvo Rudarski basen „Kolubara” danas su u Beogradu potpisali ugovore sa nemačkom firmom „Tisen Krup” i poljskim konzorcijumom „Kopeks” o nabavci rudarske opreme za budući „Kolubarin” kop Polje „C”. Nemačka kompanija je zadužena za nabavku novog rotornog bagera, vrednog 31 milion evra, a „Kopeks” za izradu tračnih transportera, vrednosti 29 miliona evra.

Ovo je samo deo projekta „Unapređenje zaštite životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu” koji obuhvata uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju u zapadnom delu RB „Kolubara”. Istovremeno, ostvariće se modernizacija opreme, nabavkom novog BTO sistema i sistema za snabdevanje električnom energijom za površinski kop Polje „C” i nabavkom odlagača za međuslojnu jalovinu za PK „Tamnava-Zapadno polje”.

Finansiranje projekta, čija je cena 181 milion evra, obezbeđeno je iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i nemačke Razvojne KfW banke. Iznos od devet miliona evra je bespovratna pomoć Vlade Nemačke, a 27 miliona evra obezbeđuje EPS.

Vršilac dužnosti direktora EPS-a Aleksandar Obradović istakao je da će ovaj veliki projekat povećati efikasnost operacija u RB „Kolubara” i da se očekuje ušteda od oko 26 miliona evra na godišnjem nivou, kada on bude dao svoje pune rezultate. Na planu zaštite životne sredine očekuje se godišnje smanjenje emitovanja ugljen dioksida, sumpor dioksida i azot dioksida za oko tri odsto, kao i smanjenje količine pepela i šljake.

Direktor RB „Kolubara” Milorad Grčić naglasio je da će „Kolubara” opravdati poverenje koje ima kod EPS-a i zapadnih kompanija u realizaciji „zelenog” projekta.

Potpisnici ugovora izvođača radova Detlef Nojhauz ispred „Tisen Krupa” i Krištof Kazimir Huzer ispred „Kopeksa” istakli su da će među podizvođačima sa kojima su otpočeli pregovore biti dosta srpskih kompanija.