Danas su na konferenciji RB „Kolubara“, održanoj u Direkciji privrednog društva u Lazarevcu, javnosti predstavljeni rezultati koje je novo rukovodstvo ovog privrednog društva, na čelu sa direktorom Miloradom Grčićem, ostvarilo u periodu od njihovog postavljenja do danas.

Stanje koje je zatečeno prilikom preuzimanja dužnosti, novo rukovodstvo je ocenilo kao izuzetno teško. U pojedinim sektorima došlo je do velikih zloupotreba, sa kojima je jednim delom javnost već upoznata, a na čijem se otkrivanju još uvek radi. S druge strane određeni problemi su predugo stajali po strani i odlagano je njihovo rešavanje, što je dovelo do značajnih materijalnih gubitaka u proteklom periodu.

-Prvi koraci koje smo preduzeli je sistematsko otkrivanje i zatvaranje potencijalnih puteva zloupotreba. Uvedene su i mere racionalizacije na svim nivoima, povećana je efikasnost rada, ali se permanentno radi i na poboljšavanju uslova rada na kopovima i sistema zaštite na radu. Zadovoljan sam jer preduzete mere već daju vidljive pomake, a na duge staze siguran sam da će dati i odlične rezultate – izjavio je ovom prilikom direktor Grčić.

Najveći problemi sa kojima su se suočili po dolasku u ovo privredno društvo su, loša realizacija plana eksproprijacije, veliki broj sudskih sporova oko naknade za smenski rad, neregulisan status imovine.

Data su uputstva nadležnim službama eksproprijacije za efikasnije, racionalnije i ekonomičnije sprovođenje ovog izuzetno osetljivog i važnog postupka, uz strogo poštovanje Zakona o eksproprijaciji. U toku su postupci revidiranja prethodnih procena i ugovora, od strane zvaničnih državnih institucija, RUJP i Gradskog zavoda za veštačenje. Istovremeno se vodi računa i o tome da je ovo jedna od trenutno najvažnijih procedura koje se sprovode u okviru PD RB „Kolubara“ i da se sa širenjem kopova ne sme stati, tako da se eksproprijacija nastavlja po sistemu teritorijalnog prioriteta. Čini se sve da se zatečena situacija vrati u regularne okvire i da ovim postupkom ne bude oštećena ni „Kolubara“, ali  ni građani koji moraju da se rasele.

Preduzete su aktivnosti ka mirnom rešavanju sporova između zaposlenih i „Kolubare“ po osnovu potraživanja naknade za smenski rad.

Zemljište na kopovima koje nije preimenovano u zemljište najniže kategorije, već se i dalje vodi kao gradsko građevinsko, po prvim procenama na godišnjem nivou „Kolubaru“ je koštalo 600 miliona dinara, umesto 150 miliona.

Prioriteti u 2013. godini su nastavak eksproprijacije, kapitalni projekti poput izmeštanja dela reke Kolubare, dela Ibarske magistrale i dela pruge u dužini od oko dva kilometra, čime se ostvaruje primarni cilj otvaranje novog polja eksploatacije, što obezbeđuje održanje željenog nivoa proizvodnje i u narednim godinama. Ova godina kao i naredne, biće godine najvećeg investicionog ciklusa u novijoj istoriji RB „Kolubara“. Unapređenjem proizvodnje, rešavanjem nagomilanih problema, širenjem kopova i obezbeđivanjem sigurnog snabdevanja tržišta ugljem, biće obezbeđena energetska stabilnost zemlje.