U Beogradu je, danas, otvoren Drugi međunarodni sajam ekologije ECO EXPO, na kome po prvi put aktivno učestvuje Rudarski basen „Kolubara“.

U organizaciji Nevladine organizacije „Zelena eko planeta“, a uz podršku i pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije, Privredne komore Srbije, Grada Beograda, održava se dvodnevna sajamska manifestacija koju je svečano je otvorila Zorana Mihajlović, ministarka energetike. Ovom prilikom, ministarka je istakla da svake godine ovaj sajam ima i konkretne rezultate i brojne ugovorene poslove i poželela je da i ove godine bude konkretnih rezultata i da se ugovori broje u stotinama. Govorivši o zaštiti životne sredine, ministarka Mihajlović naglasila je važnost kontinuiranog rada svih relevantnih faktora i institucija na unapređenju zaštite životne sredine u zemlji.

Otvaranju sajma i predstavljanju na štandu RB „Kolubara“ danas su prisustvovali predstavnici menadžmenta kompanije i Sektora za zaštitu životne sredine u „Kolubari“. Predstavnici sektora Vukica Popadić i Branislav Pajić, u kontaktu sa drugim poslovnim partnerima prezentovali su brojne konkretne aktivnosti koje su urađene u prethodnom periodu i planove za predstojeći period. „Kolubara“ kao društveno odgovorna kompanija, veliku važnost posvećuje očuvanju i zaštiti životne sredine. Jedan od najvećih projekata „Unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu“, kao „zeleni projekat“ elektroprivrede prihvaćen je kao projekat koji se finansira sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj i Nemačke razvojne banke. Realizacija projekta doneće brojne benefite kako u rudarskom basenu, tako i u termoelektranama u kojima se sagoreva kolubarski ugalj. „Kolubara“ je sa projektom ušla i u program RIO +20 na šta su zaposleni u sektoru za zaštitu životne sredine posebno ponosni. Posebno je prezentovan projekat „Int2wood“, koji je u drugoj godini realizacije i koji će dati brojne odgovore na proizvodnju biomase na degradiranim površinama RB „Kolubara“.

Pored benefita u ekološkom aspektu, aktivnosti na ovim projektima donose i mogućnosti za zapošljavanje lokalnog stanovništva i razvoj novih i čistijih tehnologija.